Album foto „Istorie, cultură şi tradiţie băcăuană în context european” (2014)

Album foto „Istorie, cultură şi tradiţie băcăuană în context european” (2014)

Albumul foto are drept obiectiv contextualizarea europeană a elementelor de istorie şi cultură locală, prin elementele europene (proiecte europene) încorporate gradual în identitatea oraşului Bacău. Publicația este realizată bilingv pentru a putea comunica şi disemina elementelor de istorie şi cultură locală de la nivelul oraşului Bacău în comunităţile pan-europene.

Album foto "Povesti europene retraite / European R...
Album foto „Obiective turistice băcăuane și valoar...

Europe Direct Bacău on Facebook