Centrul Europe Direct Bacău se implică în campania "Drogurile, drum cu sens unic"

Centrul Europe Direct Bacău se implică în campania "Drogurile, drum cu sens unic"

Ieri, 16 aprilie 2014, a avut loc conferinţa de presă privind lansarea campaniei de informare "Drogurile, drum cu sens unic", al cărei iniţiator este Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori locali ai Centrului Europe Direct Bacău. Colaborarea Centrului Europe Direct Bacău din anul 2010 a determinat implicarea noastră ca parteneri în această campanie, ce se va desfăşura în judeţul Bacău, în perioada aprilie - decembrie 2014. Datorită impactului social ce va fi generat şi implicării actorilor sociali din comunităţile urbane şi rurale, considerăm implicarea Centrului Europe Direct Bacău utilă, din perspectiva drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor europeni, a justiţiei şi securităţii în spaţiul european. Mai jos puteţi regăsi mai multe detalii despre campanie.

 Centrul Europe Direct Bacău va participa activ prin co-organizarea a 20 activităţi de informare în instituţii de învăţământ din mediul rural, în contextul caravanei de informare “Europa în viaţa mea: angajamente şi oportunităţi”, prin care vom disemina şi promova programul Erasmus+, concursuri şi oportunităţi de formare pentru cadre didactice. Prin programul Erasmus+, subdomeniul Schimburi de tineri, pot fi realizate proiecte de şi pentru tineri, a căror tematică se poate inspira din subiecte cu impact social, cum este această campanie C.R.P.E.C.A. Bacău. Pe măsură ce vom începe activităţile vom posta noutăţi atât pe site-ul Centrului, cât şi pe pagina de Facebook.

Scopul campaniei:

Conştientizarea populaţiei la risc, în special copii, adolescenţi şi tineri şi, în subsidiar, a populaţiei generale, asupra riscurilor consumului de droguri şi de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, prin implementarea unei campanii de informare şi media şi de promovare a serviciilor oferite de sistemul naţional integrat de prevenire şi asistenţă a consumatorilor de droguri. 

Obiectivele specifice ale campaniei

Informarea unui număr de 1000 de copii şi adolescenţi din judeţul Bacău cu privire la riscurile consumului de substanţe psihoactive, în perioada mai – decembrie 2014. Realizarea unei campanii de informare a publicului larg, prin intermediul spotului video „Drogurile – drum cu sens unic!”, în perioada septembrie – decembrie 2014.  Realizarea a 100 de materiale informative (afişe A3) şi a unui banner cuprinzând logo-ul campaniei. Informarea a 50 de specialişti şi decindenţi din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice locale din judeţul Bacău cu privire la desfăşurarea campaniei şi  importanţa activităţilor de prevenire în comunitate, în perioada mai – decembrie 2014. Organizarea a 2 dezbateri publice locale referitoare la importanţa activităţilor de prevenire a consumului de droguri, modalităţi de realizare a acestora, actorii sociali implicaţi în prevenire şi diseminarea bunelor practici în domeniu, în perioada mai – noiembrie 2014.

Parteneri în proiect:

Instituţia Prefectului – judeţul Bacău, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bacău, Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău,  Centrul de Informare Europe Direct Bacău, Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv Bacău, Universitatea „George Bacovia” Bacău.

Parteneri media: Trustul de presă Desteptarea Bacău, Ziarul de Bacău, Observator de Bacău, Contrasens,  Inima Bacăului, 1 TV Bacău, Realitatea TV Bacău, TVR Iaşi, Euro TV Bacău, TV KIT Oneşt, Radio Trinitas, Mega Bac[u,  SC MatMedia Bacău, SC Grafit Invest Bacău

Grupul ţintă al proiectului şi număr beneficiari

Beneficiarii direcţi:

1000 copii şi adolescenţi din unităţile de învăţământ din judeţul Bacău;

50 specialişti şi decindenţi din cadrul autorităţilor publice locale din judeţul Bacău

Beneficiarii indirecţi:

1000 de părinţi ai copiilor şi adolescenţilor participanţi la activităţile de informare

1000 de copii şi adolescenţi care vor viziona spotul şi afişele campaniei

300 de cadre didactice care vor viziona spotul şi afişele campaniei

5000 de persoane – care vor viziona spotul campaniei

Comunitatea locală în ansamblul ei

Zonele de implementare (locaţia proiectului): Judeţul Bacău

Durata proiectului: 9 luni ( aprilie – decembrie  2014)

Ziua Europei 2014, la Școala Gimnazială Cleja, Bac...
Școala altfel la Adjud, alături de Școala cu clase...

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Știri

Caută