„Cine sunt EU – cetățeanul digital ?”

„Cine sunt EU – cetățeanul digital ?”

Pe data de 16 noiembrie 2016, Centrul Europe Direct Bacău a organizat focus grupul cu tema: „Cine sunt EU – cetățeanul digital ?". Participanţilor – studenţi şi elevi – le-a fost prezentată tema dezbaterii şi motivația pentru care se consideră necesară abordarea acestei probleme.

Având drept suport politicile europene cuprinse în portofoliul comisarului european pentru economie şi societatea digitală, Günther H. Oettinger, şi Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România, s-au luat în discuţie aspecte privind: definirea conceptului de cetăţean digital, rolul internetului în viaţa cetăţeanului obişnuit, dezvoltarea abilităţilor digitale ale cetăţenilor băcăuani, importanţa sectorului IT în dezvoltarea sectorului privat şi public românesc, creşterea competitivităţii forţei de muncă din România şi Europa, factorii care au condus la dezvoltarea industriei IT pe plan naţional. Două probleme au fost ridicate de participanţii la acest focus grup: dezvoltarea sistemului IT în şcolile din mediul rural şi alocarea resurselor financiare pentru comunităţile rurale sărace.

Cine sunt EU – tânărul antreprenor ?
Planul UE pentru dezvoltare durabilă

Europe Direct Bacău on Facebook

Caută