Combaterea discursului de incitare la ură în mediul online

image_manager__l_icomment

A doua evaluare a Codului de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online, efectuată de ONG-uri și organisme publice în 24 de state membre, printre care și România, a fost publicată de Comisia Europeană joi, 1 iunie, cu ocazia primei aniversări a Codului. Ea arată că societățile implicate (Facebook, Twitter, YouTube și Microsoft) au făcut pași importanți înainte în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor pe care și le-au asumat. 

Andrus Ansip, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu piața unică digitală, a salutat pașii înainte făcuți: „Colaborarea strânsă cu sectorul privat și cu societatea civilă pentru a combate discursurile ilegale de incitare la ură dă rezultate și, prin urmare, ne vom intensifica eforturile comune. În prezent conlucrăm pentru a asigura o coordonare mai strânsă între diferitele inițiative și forumuri pe care le-am lansat în colaborare cu platformele online. De asemenea, vom clarifica procedurile de notificare și de acțiune în vederea eliminării într-un mod eficient a conținutului ilegal, fără a aduce însă atingere libertății de exprimare, care este esențială."

Prin semnarea Codului de conduită, companiile IT și-au asumat, în special, angajamentul de a analiza majoritatea notificărilor valabile privind discursuri ilegale de incitare la ură în mai puțin de 24 de ore de la primirea lor și de a elimina un astfel de conținut sau de a dezactiva accesul la acesta, dacă este necesar, pe baza legilor naționale care transpun dreptul european.

Evaluarea arată că, la un an de la adoptarea Codului de conduită, au fost înregistrate progrese, dar sunt necesare eforturi suplimentare. Astfel:

  • în medie, în 59% din cazuri, companiile IT au reacționat la notificările privind discursurile ilegale de incitare la ură prin eliminarea conținutului respectiv, un procent de peste două ori mai mare decât cu șase luni în urmă (28%);
  • numărul notificărilor analizate în termen de 24 de ore a crescut de la 40% la 51%, în aceeași perioadă de șase luni;
  • companiile IT au devenit mai eficace în a trata notificările primite din partea cetățenilor, la fel ca pe cele trimise de organizațiile care utilizează canale de semnalare fiabile;
  • practicile diferă în mod considerabil în rândul companiile IT în ce privește furnizarea de feedback la notificări.

În ultimul an, companiile IT și-au consolidat sistemele de notificare și au facilitat notificarea discursurilor de incitare la ură. Ele și-au instruit personalul și și-au intensificat cooperarea cu societatea civilă, aceasta din urmă conducând la îmbunătățirea calității notificărilor, la un timp de prelucrare mai scurt și la rezultate mai bune în ceea ce privește reacțiile la acestea.

Etape următoare

Comisia va continua să monitorizeze punerea în aplicare a Codului de conduită cu ajutorul organizațiilor societății civile. Sunt așteptate îmbunătățiri din partea companiilor IT, în special în ceea ce privește transparența criteriilor de analiză a conținutului marcat și feedback-ul către utilizatori.

Context

A doua evaluare a Codului de conduită a fost realizată în perioada 20 martie – 5 mai 2017. Au fost implicate 31 de organizații din 24 de state membre (Active Watch din România) și 3 organisme publice, unul dintre acestea fiind Poliția Română. 2.575 de notificări au fost incluse în eșantionul reprezentativ analizat.

Pagini utile

Comunicat de presă integral

Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă privind cea de a doua evaluare

Cod de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online

Cod de conduită

Combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online: prima evaluare a noului Cod de conduită

Fișă informativă - Prima evaluare a Codului de conduită

Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală

Fișă informativă referitoare la evaluarea intermediară a Strategiei privind piața unică digitală din 2015 

Image credit: European Centre for Press & Media Freedom

Adio Roaming: 15 iunie 2017 – un nou început
Apel pentru găzduire de ateliere de scriere proiec...

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Știri

Caută