CONFERINŢA CIED Bacău 2018, ediția 1

conferinta-CIE_20180530-193839_1

Organizatori:

Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău – Centrul de Informare „Europe Direct" (CIED) Bacău

Consiliul Judeţean Bacău

Primăria Municipiului Bacău

Colaboratori confirmați:

Departamentul de Consiliere Profesională al Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău

S.A.S. – Societatea Antreprenorială a Studenților – Bacău

Biroul de de Relații internaționale și Programe Comunitare al Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău

Liga Studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău

ESN (Erasmus Student Network) Bacău

Federația Tinerilor din Bacău

Prezentare generală

În virtutea faptului că Strategia Europa 2020strategia europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii – este principala platformă de acţiune a instituţiilor Uniunii în perioada 2013-2020, obiectivele acesteia se regăsesc în evenimentele majore desfășurate de Centrul de Informare Europe Direct – Bacău.

Prima ediție a conferinței CIED Bacău își propune identificarea unor soluţii eficiente şi rapide pentru o creştere cu adevărat „inteligentă" a tinerilor români, în general, și a celor băcăuani, în special, ținând cont de contextul european actual. Așa cum sublinia comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics, investind în educaţia tinerilor, în creativitate şi inovare se asigură creşterea calităţii vieţii acestora: Trebuie să fructificăm din plin potențialul ei (n.r. educației) de a clădi societăți reziliente, de a crea un sentiment de apartenență și de a da oamenilor șansa să învețe prin experiență directă ce înseamnă identitatea europeană în toată diversitatea ei".

Conceptul de „creştere inteligentă" orientează discursul către o Europă a cunoaşterii, competitivităţii şi performanţei calitative a tinerilor pe piaţa muncii prin promovarea pregătirii academice, a cercetării inovative și a inițiativei antreprenoriale.

Plecând de la acest fundament discursiv, tematica conferinței se axează pe următoarele arii tematice:

  • Oportunităţi de studiu, training şi angajare a tinerilor;
  • Modalităţi şi strategii de optimizare a comunicării tinerilor;
  • Crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru inovare şi creativitate;
  • Formarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial.

Din dorința de a coopta tinerii înşişi în procesul de concepere şi aplicare a strategiilor şi politicilor de tineret cu impact la nivel european, conferinţa va fi structurată în trei părţi:

  • prima parte (14 iunie) va cuprinde prezentări în plen şi workshopuri (susţinute de specialişti în domeniu, manageri din mediul privat şi public);
  • a doua parte (14 iunie) va consta dintr-o masă rotundă cu tema Nevoi ale organizațiilor băcăuane care desfășoară activități cu și pentru tineri;
  • a treia parte (15 iunie) va consta dintr-o prezentare de postere prin care tinerii să-şi promoveze ideile, proiectele, parteneriatele într-un schimb de bune practici. 

Informații privind organizarea conferinței


Informatii actualizate despre programul final al conferinței vor fi postate pe site-ul Europe Direct Bacău http://www.europedirectbacau.ro/

si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/EuropeDirectBacau/

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European (Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale - GPDR), implementat începând cu 25 mai 2018, vă aducem la cunoștință că folosim datele dvoastră de contact exclusiv pentru a vă transmite informații referitoare la manifestarea pentru care v-ați înscris. 


Copilărie - zbor de fluturi (Ziua Internațională a...
Dialog pe teme europene - Ce este democrația și li...

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Știri

Caută