Consultare publică privind aplicarea normelor europene referitoare la anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

Consultare publică privind aplicarea normelor europene referitoare la anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială

Normele europene relevante, respectiv directiva privind medierea (2008/52/CE), au ca obiectiv facilitarea accesului la metode alternative de soluționare a litigiilor și promovarea soluționării pe cale amiabilă a acestora, prin încurajarea utilizării medierii și a unei relații echilibrate între aceasta și procedurile judiciare. Ele se aplică în cazul litigiilor transfrontaliere în materie civilă și comercială.

Directiva privind medierea urmărește:

  • asigurarea calității procedurilor de mediere prin utilizarea de coduri de conduită și a altor standarde de calitate, precum și prin formarea mediatorilor;
  • facilitarea accesului la mediere;
  • asigurarea punerii în aplicare a acordurilor rezultate în urma procedurilor de mediere;
  • păstrarea confidențialității informațiilor referitoare la procesul de mediere;
  • asigurarea respectării limitărilor și perioadelor de prescripție înaintea expirării duratei procedurii de mediere;
  • asigurarea accesului publicului larg la informațiile privind modalitățile de contactare a mediatorilor.

Pentru a contribui la această consultare publică, vă rugăm să completați chestionarul on-line într-una din limbile oficiale ale UE. Nu toate întrebările din chestionar sunt obligatorii. Toate contribuțiile vor fi publicate pe internet.

Vă invităm să citiți declarația specifică de confidențialitate pentru a afla cum vă vom prelucra contribuțiile și datele cu caracter personal.

Image credit:Cuzanet.ro

1,5 milioane de euro pentru un proiect de cercetar...
Impactul patrimoniului cultural asupra spațiului e...

Europe Direct Bacău on Facebook

Caută