Consultare publică privind Corpul european de solidaritate

Consultare publică privind Corpul european de solidaritate

Corpul european de solidaritate va crea noi oportunități pentru tineri, oferindu-le posibilitatea de a sprijini comunități și persoane aflate în nevoie. Este vorba, printre altele, despre voluntariat, locuri de muncă din domenii legate de solidaritate, stagii și programe de ucenicie, atât în țara de origine a participanților, cât și în străinătate.

Comisia se consultă în prezent cu părțile interesate și cu publicul larg pentru a defini prioritățile-cheie și pentru a identifica modalitățile de implementare a Corpului european de solidaritate.

Această consultare publică se bazează pe o consultare specifică anterioară care a avut loc în ultima parte a anului 2016 și la care a participat un grup restrâns al principalelor părți interesate. Întrebările formulate în cadrul consultării anterioare au fost generale și s-au concentrat pe potențialul și provocările legate de crearea unui Corp european de solidaritate (*).Rezultatele consultării vor fi utilizate de Comisie în pregătirea propunerii legislative.(*) 

Rezultatele consultării specifice inițiale sunt rezumate în comunicarea „Un Corp european de solidaritate" 

[COM(2016) 942 final].

Perioadă: 6 Februarie 2017 - 2 Aprilie 2017

Linkuri conexe

Comunicarea „Un Corp european de solidaritate"

Comunicat de presă

Întrebări și răspunsuri

Pagina web

De ce durează consultarea mai puțin de 12 săptămâni?

Comisia a lansat deja prima fază a Corpului european de solidaritate în decembrie 2016 și s-a angajat să prezinte o propunere legislativă în primăvara anului 2017. Dat fiind acest calendar, perioada de consultare a fost redusă, astfel încât rezultatele să fie disponibile în faza de pregătire a propunerii legislative.

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului

Precizăm că, pentru a garanta un proces de consultare echitabil și transparent, vor fi luate în considerare și incluse în rezumat doar răspunsurile primite prin intermediul chestionarului on-line.

Dacă doresc, respondenții vor putea încărca un material, cum ar fi un document de poziție. Acesta va fi publicat împreună cu răspunsul.

Declarație specifică de confidențialitate

Chestionar

Link către chestionar în instrumentul EU Survey

Contribuții

Comisia va publica răspunsurile la scurt timp după încheierea perioadei de consultare.

Rezultatele consultării

Comisia va prezenta un rezumat al răspunsurilor după încheierea perioadei de consultare. Rezultatele vor fi luate în considerare în contextul pregătirii propunerii legislative.

Contact

Dacă aveți o întrebare sau dacă doriți să ne semnalați o problemă referitoare la această consultare publică, vă rugăm să ne scrieți la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comisarul european Corina Crețu s-a întâlnit la Br...
EU60 în 60 de secunde

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Știri

Caută