Consultare publică privind sistemele inteligente de transport

Consultare publică privind sistemele inteligente de transport

Scopul acestei consultări publice este de a strânge opiniile părților interesate cu privire la problemele legate de furnizarea de informații legate de călătoriile modale la nivelul UE. Răspunsurile preluate vor fi utilizate la elaborarea specificațiilor relevante din cadrul Directivei SIT (sisteme inteligente de transport).

Sistemele inteligente de transport (SIT) pot contribui în mod semnificativ la un transport durabil, mai sigur și mai eficient. Directiva SIT a adoptată pentru a accelera punerea în practică a acestor tehnologii inovatoare în Europa.

Directiva SIT prevede adoptarea specificațiilor funcționale, tehnice și organizaționale, în forma unui act delegat pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea implementării și utilizării operaționale a serviciilor la nivelul UE de informare privind călătoriile.

Serviciile de informare privind transportul multimodal permit călătorilor să-și planifice călătoria lor de la A la B prin compararea diferitelor opțiuni de călătorie (diferite variante de moduri de transport: aerian, feroviar , naval, antrenorul , transportul public, cererea de transport receptiv, mersul pe jos și cu bicicleta). Aceste servicii pot permite călătorilor să obțină rezultate personalizate în funcție de preferințele lor de călătorie specifice sau nevoile, inclusiv cel mai rapid traseu, cel mai ieftin, cele mai puține conexiuni, cel mai ecologic, cel mai accesibil pentru persoanele cu mobilitate redusă etc.

Pentru a contribui la această consultare publică, vă rugăm să completați chestionarul on-line disponibil în limba engleză. De asemenea, puteți exersa completarea cu ajutorul chestionarul în format editabil. Varianta finală trebuie să fie completată cu ajutorul instrumentului în varianta on-line.

Termen-limită: 24 noiembrie 2015

Grup-țintă: Cetățeni, autorități publice locale sau regionale, autorități publice naționale, operatori de transport public și privat, furnizori de servicii de informații de călătorie multimodale, asociații, organizații non - guvernamentale, organizații ale societății civile, companii, mediul academic, diverși actori interesați de furnizarea și utilizarea serviciilor de informare privind călătoriile multimodale.

Date de contact:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Transporturi: 7,6 miliarde de euro pentru noi inve...
Consultare publică - Depășirea obstacolelor din re...

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Știri

Caută