Consultare publică privind pilonul european al drepturilor sociale

Consultare publică privind pilonul european al drepturilor sociale

Obiectivul consultării

  • să efectueze o evaluare a „acquis-ului" social actual al UE, determinând măsura în care drepturile existente sunt practicate și rămân relevante sau dacă și unde ar trebui să fie luate în considerare noi modalități de a respecta aceste drepturi;
  • să facă un efort de reflecție asupra noilor tendințe privind modelele de muncă și de societate ca urmare a impactului noilor tehnologii, a tendințelor demografice sau a altor factori de importanță pentru viața profesională și socială;
  • să reunească opinii și să primească feedback cu privire la rolul pilonului european al drepturilor sociale, ca parte a unei uniuni economice și monetare mai profunde și mai echitabile. Aceasta va servi pentru discutarea rolului său, a domeniului său de aplicare și a conținutului său, pentru a reflecta asupra nevoilor speciale ale zonei euro și a discuta specificitatea principiile propuse. În cele din urmă, acest exercițiu de reflecție ar trebui, de asemenea, să ajute statele membre din afara zonei euro să evalueze posibila lor aderare la aceasta.

Domeniu (domenii) politic(e)

Politica socială, coordonarea politicilor economice

Grup (grupuri) țintă:

Cetățenii, organizațiile și autoritățile publice.

Perioada consultării

De la : 08/03/2016 la : 31/12/2016

Această consultare se adresează cetățenilor, organizațiilor și autorităților publice.

Pentru a ne trimite contribuția dumneavoastră, faceți clic aici.

Acum, chestionarul este disponibil și într-o versiune adaptată pentru persoanele cu nevoi speciale.

E-Buletin de informare 7/2016
Caravana de informare "Competențe și drepturi euro...

Europe Direct Bacău on Facebook