Evaluarea sprijinului financiar pentru mobilitate urbană durabilă

Evaluarea sprijinului financiar pentru mobilitate urbană durabilă

Mobilitatea urbană durabilă, alături de utilizarea combustibililor alternativi au devenit tot mai importante în contextul politicii de transport. Astfel, Cartea albă din 2011 a inclus un set de măsuri de reducere a emisiilor din transport cu 60%, până în 2050.

Au fost alocate contribuții financiare importante acestor sectoare, în cadrele de programare precedente. Evaluarea eficienței acestor contribuții este necesară pentru asigurarea utilizării corespunzătoare a fondurilor.

Termen-limită: 19 februarie 2016

Grup-țintă: Toate părțile interesate.

Comisia a lansat un studiu de evaluare al efectelor sprijinului UE pentru acțiunile menite să promoveze mobilitatea urbană durabilă și utilizarea combustibililor alternativi în zonele urbane ale UE în timpul ultimelor două cadre de programare financiară.

Contribuțiile pot fi formulate în orice limbă oficială a Uniunii Europene.

Pentru a scurta procesul de gestionare a informațiilor din contribuții, vă rugăm să luați în considerare transmiterea întregii contribuții, sau doar a sumarului ei, în limba engleză.

Sunt necesare răspunsuri privind identitatea respondentului și la întrebări cu opțiuni multiple. Dacă oricare dintre câmpurile obligatorii nu au fost completate, sistemul vă va redirecționa către răspunsul incomplet înainte de a permite trimiterea acestuia.

Înainte de a formula contribuția dumneavoastră, vă rugăm să consultați documentul: Revizuirea planului de acțiune pentru mobilitatea urbană

Pentru a contribui, vă rugăm să completați chestionarul on-line.

Organizațiile sunt invitate să se înscrie în Registrul de transparență. Opiniile organizațiilor neînregistrate vor fi publicate separat de cele primite de la cele înregistrate.

Pentru a asigura un proces consultativ transparent, toate contribuțiile primite vor fi făcute publice. Vă invităm să citiți declarația specifică de confidențialitate pentru a afla cum vom prelucra contribuțiile și datele cu caracter personal.

Stadiul acțiunilor prioritare din agenda pentru mi...
Disponibilitate de parteneriat din Spania - M2.2 R...

Europe Direct Bacău on Facebook