Consultare publică privind Portalul Unic Digital

Consultare publică privind Portalul Unic Digital

La ce se referă acest sondaj?

Acest sondaj se referă la crearea unui „portal digital unic" pentru cetățenii și întreprinderile europene – un punct de acces online, unde puteți găsi informații esențiale despre viața, munca sau activitățile comerciale din alte țări ale UE.

Ce este „portalul digital unic"?

Portalul digital unic își propune să furnizeze toate informațiile de care cetățenii au nevoie pentru a:

  • desfășura activități comerciale transfrontaliere
  • călători într-o altă țară din UE
  • trăi/studia/munci într-o altă țară din UE.

Portalul digital unic ar urma să se bazeze pe portalurile, punctele de contact și rețelele existente, însă le-ar îmbunătăți, le-ar conecta mai bine și ar permite cetățenilor să efectueze integral online procedurile naționale cel mai frecvent utilizate.

Continue reading
356 Hits

Consultare publică - Cum putem încuraja tinerii să facă mai mult voluntariat?

Consultare publică - Cum putem încuraja tinerii să facă mai mult voluntariat?

Transmite-i domnului Tibor Navracsics, comisarul european pentru tineret, ce crezi că s-ar putea face pentru a facilita implicarea tinerilor în acțiuni de voluntariat și de alt tip.

Ce crezi că ar trebui făcut pentru a motiva mai mulți tineri să participe la viața comunităților lor, implicându-se în activități de voluntariat? Cum putem schimba atitudinile tinerilor astfel încât aceștia să accepte mai ușor ideea de voluntariat și să fie mai atrași de acest tip de activitate? Cine crezi că ar trebui să își asume responsabilitatea în acest sens - tinerii înșiși, școlile, universitățile, ONG-urile, administrațiile locale, angajatorii, guvernele naționale, Comisia Europeană etc.?

Continue reading
331 Hits

Consultare publică privind pilonul european al drepturilor sociale

Consultare publică privind pilonul european al drepturilor sociale

Obiectivul consultării

  • să efectueze o evaluare a „acquis-ului" social actual al UE, determinând măsura în care drepturile existente sunt practicate și rămân relevante sau dacă și unde ar trebui să fie luate în considerare noi modalități de a respecta aceste drepturi;
  • să facă un efort de reflecție asupra noilor tendințe privind modelele de muncă și de societate ca urmare a impactului noilor tehnologii, a tendințelor demografice sau a altor factori de importanță pentru viața profesională și socială;
  • să reunească opinii și să primească feedback cu privire la rolul pilonului european al drepturilor sociale, ca parte a unei uniuni economice și monetare mai profunde și mai echitabile. Aceasta va servi pentru discutarea rolului său, a domeniului său de aplicare și a conținutului său, pentru a reflecta asupra nevoilor speciale ale zonei euro și a discuta specificitatea principiile propuse. În cele din urmă, acest exercițiu de reflecție ar trebui, de asemenea, să ajute statele membre din afara zonei euro să evalueze posibila lor aderare la aceasta.
Continue reading
2955 Hits

Consultare publică privind programul de lucru aferent perioadei 2018-2020 pentru obiectivul specific „Știința cu și pentru societate” din cadrul Orizont 2020

Consultare publică privind programul de lucru aferent perioadei 2018-2020 pentru obiectivul specific „Știința cu și pentru societate” din cadrul Orizont 2020

Policy field(s): Research and Innovation

Target group(s): All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from civil society organisations, businesses, research institutions, policy makers, higher education institutions, science museums, science shops, scientific centres of excellence, local public authorities, cities of scientific culture, innovators and entrepreneurs (non-exhaustive list).

Period of consultation: From 11.04.2016 to 04.07.2016.

Continue reading
407 Hits

Consultare publică privind rolul editurilor în lanțul valoric al drepturilor de autor și "excepția pentru panoramă" (lb.engleză)

Consultare publică privind rolul editurilor în lanțul valoric al drepturilor de autor și "excepția pentru panoramă" (lb.engleză)

The Commission is launching a public consultation on the role of publishers in the copyright value chain and on the 'panorama exception'. It will serve to gather views in particular on the impact that granting an EU neighbouring right to publishers could have on the publishing sector, on citizens and creative industries and as to whether the need (or not) for intervention is different in the press as compared to other publishing sectors. The consultation will also serve to collect input for the Commission's analysis of the current legislative framework of the 'panorama exception'.

Continue reading
346 Hits

Europe Direct Bacău on Facebook