Consultare publică pentru evaluarea intermediară a Programului Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovație socială (EaSI)

Consultare publică pentru evaluarea intermediară a Programului Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovație socială (EaSI)

Grup-țintă: Toți cetățenii sunt încurajați să participe la această consultare. Contribuțiile primite din partea părților interesate și ale participanților/beneficiarilor programului EaSI în perioada 2014 – 2016.

Termen-limită: 11.01.2017

Continue reading
  1752 Hits

Evaluarea cooperării în domeniul politicii pentru tineret în UE

Evaluarea cooperării în domeniul politicii pentru tineret în UE

Prezentare generală

Această consultare se referă la modul în care țările din Uniunea Europeană (UE) colaborează în ceea ce privește politica pentru tineri. Vrem să aflăm cât de utilă și cât de eficace considerați că este politica UE în domeniul tineretului.


Împărtășiți-ne opinia dumneavoastră

Dorim să aflăm dacă aveți cunoștință despre:


De asemenea, am dori să știm ce părere aveți despre aceste inițiative, precum și cum credeți că putem îmbunătăți cooperarea în domeniul politicii pentru tineret.

Completarea chestionarului durează aproximativ 10 minute. 

Continue reading
  678 Hits

Consultare publică privind Portalul Unic Digital

Consultare publică privind Portalul Unic Digital

La ce se referă acest sondaj?

Acest sondaj se referă la crearea unui „portal digital unic" pentru cetățenii și întreprinderile europene – un punct de acces online, unde puteți găsi informații esențiale despre viața, munca sau activitățile comerciale din alte țări ale UE.

Ce este „portalul digital unic"?

Portalul digital unic își propune să furnizeze toate informațiile de care cetățenii au nevoie pentru a:

  • desfășura activități comerciale transfrontaliere
  • călători într-o altă țară din UE
  • trăi/studia/munci într-o altă țară din UE.

Portalul digital unic ar urma să se bazeze pe portalurile, punctele de contact și rețelele existente, însă le-ar îmbunătăți, le-ar conecta mai bine și ar permite cetățenilor să efectueze integral online procedurile naționale cel mai frecvent utilizate.

Continue reading
  610 Hits

Consultare publică - Cum putem încuraja tinerii să facă mai mult voluntariat?

Consultare publică - Cum putem încuraja tinerii să facă mai mult voluntariat?

Transmite-i domnului Tibor Navracsics, comisarul european pentru tineret, ce crezi că s-ar putea face pentru a facilita implicarea tinerilor în acțiuni de voluntariat și de alt tip.

Ce crezi că ar trebui făcut pentru a motiva mai mulți tineri să participe la viața comunităților lor, implicându-se în activități de voluntariat? Cum putem schimba atitudinile tinerilor astfel încât aceștia să accepte mai ușor ideea de voluntariat și să fie mai atrași de acest tip de activitate? Cine crezi că ar trebui să își asume responsabilitatea în acest sens - tinerii înșiși, școlile, universitățile, ONG-urile, administrațiile locale, angajatorii, guvernele naționale, Comisia Europeană etc.?

Continue reading
  543 Hits

Consultare publică privind pilonul european al drepturilor sociale

Consultare publică privind pilonul european al drepturilor sociale

Obiectivul consultării

  • să efectueze o evaluare a „acquis-ului" social actual al UE, determinând măsura în care drepturile existente sunt practicate și rămân relevante sau dacă și unde ar trebui să fie luate în considerare noi modalități de a respecta aceste drepturi;
  • să facă un efort de reflecție asupra noilor tendințe privind modelele de muncă și de societate ca urmare a impactului noilor tehnologii, a tendințelor demografice sau a altor factori de importanță pentru viața profesională și socială;
  • să reunească opinii și să primească feedback cu privire la rolul pilonului european al drepturilor sociale, ca parte a unei uniuni economice și monetare mai profunde și mai echitabile. Aceasta va servi pentru discutarea rolului său, a domeniului său de aplicare și a conținutului său, pentru a reflecta asupra nevoilor speciale ale zonei euro și a discuta specificitatea principiile propuse. În cele din urmă, acest exercițiu de reflecție ar trebui, de asemenea, să ajute statele membre din afara zonei euro să evalueze posibila lor aderare la aceasta.
Continue reading
  5038 Hits

Europe Direct Bacău on Facebook