Evaluarea sprijinului financiar pentru mobilitate urbană durabilă

Evaluarea sprijinului financiar pentru mobilitate urbană durabilă

Mobilitatea urbană durabilă, alături de utilizarea combustibililor alternativi au devenit tot mai importante în contextul politicii de transport. Astfel, Cartea albă din 2011 a inclus un set de măsuri de reducere a emisiilor din transport cu 60%, până în 2050.

Au fost alocate contribuții financiare importante acestor sectoare, în cadrele de programare precedente. Evaluarea eficienței acestor contribuții este necesară pentru asigurarea utilizării corespunzătoare a fondurilor.

Continue reading
412 Hits

Elaborarea de noi norme europene în domeniul energiei regenerabile pentru perioada ulterioară anului 2020

Elaborarea de noi norme europene în domeniul energiei regenerabile pentru perioada ulterioară anului 2020

Obiectivul consultării este de a colecta opiniile tuturor părților interesate cu privire la noi norme în ce privește energia din surse regenerabile (RED) pentru perioada 2020-2030, prevăzute a fi prezentate înainte de sfârșitul anului 2016.

Politica de sustenabilitate bioenergetică, care va face parte, de asemenea, din noul pachet pentru energia regenerabilă, va fi tratată într-o consultare publică separată.

Continue reading
391 Hits

Simplificarea obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul politicii de mediu

Simplificarea obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul politicii de mediu

Obiectivul consultării este de a ajuta Comisia să valideze principii, precum cele de proporționalitate, accesibilitate sau relevanță, urmând a fi folosite pentru evaluarea cerințelor raportării de mediu. De asemenea, vor fi colectate opinii cu privire la conformitatea cerințelor de raportare cu aceste principii, precum și dovezi în ce privește neajunsurile, suprapunerile sau posibilele îmbunătățiri ce ar trebui examinate în procesul de evaluare.

Continue reading
474 Hits

Consultare publică privind cadrul de reglementare pentru serviciile financiare

Consultare publică privind cadrul de reglementare pentru serviciile financiare

Prin această consultare publică, Comisia Europeană așteaptă dovezi empirice și informații concrete privind următoarele aspecte:

  • reguli care afectează capacitatea economiei de a se autofinanța, precum și de a finanța creșterea;
  • sarcini de reglementare inutile;
  • interacțiuni, inconsecvențe și lacune;
  • reguli care conduc la consecințe nedorite.

Se estimează că astfel se va obține o mai clară înțelegere a interacțiunii diferitelor norme individuale și a impactului cumulat al legislației pe ansamblul său, inclusiv potențiale suprapuneri, inconsecvențe sau lacune.

Continue reading
440 Hits

Consultare publică privind planul de acțiune în domeniul guvernării electronice în perioada 2016-2020

Consultare publică privind planul de acțiune în domeniul guvernării electronice în perioada 2016-2020

Termen-limită: 22 ianuarie 2016

Grup-țintă: Cetățeni, firme și organizații private, administrații publice locale, regionale, naționale, europene și internaționale.

Consultarea publică are în vedere colectarea de opinii asupra următorului plan de acțiune în domeniul guvernării electronice, pentru perioada 2016–2020. Este una din acțiunile destinate finalizării Pieței unice digitale pentru Europa, potrivit strategiei dedicate.

Continue reading
413 Hits

Europe Direct Bacău on Facebook

Calendar

Wait a minute, while we are rendering the calendar