Drepturile de autor, în dezbatere publică

Drepturile de autor, în dezbatere publică

Comisia Europeană a lansat miercuri, 23 martie, o consultare publică, ca parte a eforturilor de adaptare la era digitală a normelor UE privind drepturile de autor. Se așteaptă opinii cu privire larolul editurilor în lanțul valoric privind drepturile de autor, inclusiv posibila extindere a drepturilor conexe la acestea. Data-limită pentru participare este 15 iunie 2016.

Totodată, se așteaptă puncte de vedere asupra excepției de panoramare, care vizează utilizarea unor imagini care conțin clădiri, monumente și sculpturi amplasate permanent în locuri publice.

Continue reading
578 Hits

Consultare publică privind evaluarea intermediară a Rețelei Europe Direct

Consultare publică privind evaluarea intermediară a Rețelei Europe Direct

Comisia Europeană a lansat Consultarea publică privind evaluarea Centrelor de informare Europe Direct (EDIC), aflate la mijlocul actualei perioade de activitate, 2013-2017. 

Pentru a contribui la acest proces de evaluare a Centrelor Europe Direct, sunteți invitați să acordați câteva minute și să completați Chestionarul on-line (disponibil și în limba română), până pe 4 mai 2016

Centrul Europe Direct Bacău vă mulțumește pentru dorința de a ne ajuta!

Continue reading
536 Hits

Evaluarea sprijinului financiar pentru mobilitate urbană durabilă

Evaluarea sprijinului financiar pentru mobilitate urbană durabilă

Mobilitatea urbană durabilă, alături de utilizarea combustibililor alternativi au devenit tot mai importante în contextul politicii de transport. Astfel, Cartea albă din 2011 a inclus un set de măsuri de reducere a emisiilor din transport cu 60%, până în 2050.

Au fost alocate contribuții financiare importante acestor sectoare, în cadrele de programare precedente. Evaluarea eficienței acestor contribuții este necesară pentru asigurarea utilizării corespunzătoare a fondurilor.

Continue reading
497 Hits

Elaborarea de noi norme europene în domeniul energiei regenerabile pentru perioada ulterioară anului 2020

Elaborarea de noi norme europene în domeniul energiei regenerabile pentru perioada ulterioară anului 2020

Obiectivul consultării este de a colecta opiniile tuturor părților interesate cu privire la noi norme în ce privește energia din surse regenerabile (RED) pentru perioada 2020-2030, prevăzute a fi prezentate înainte de sfârșitul anului 2016.

Politica de sustenabilitate bioenergetică, care va face parte, de asemenea, din noul pachet pentru energia regenerabilă, va fi tratată într-o consultare publică separată.

Continue reading
461 Hits

Simplificarea obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul politicii de mediu

Simplificarea obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul politicii de mediu

Obiectivul consultării este de a ajuta Comisia să valideze principii, precum cele de proporționalitate, accesibilitate sau relevanță, urmând a fi folosite pentru evaluarea cerințelor raportării de mediu. De asemenea, vor fi colectate opinii cu privire la conformitatea cerințelor de raportare cu aceste principii, precum și dovezi în ce privește neajunsurile, suprapunerile sau posibilele îmbunătățiri ce ar trebui examinate în procesul de evaluare.

Continue reading
567 Hits

Europe Direct Bacău on Facebook