Simplificarea obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul politicii de mediu

Simplificarea obligațiilor de monitorizare și raportare în domeniul politicii de mediu

Obiectivul consultării este de a ajuta Comisia să valideze principii, precum cele de proporționalitate, accesibilitate sau relevanță, urmând a fi folosite pentru evaluarea cerințelor raportării de mediu. De asemenea, vor fi colectate opinii cu privire la conformitatea cerințelor de raportare cu aceste principii, precum și dovezi în ce privește neajunsurile, suprapunerile sau posibilele îmbunătățiri ce ar trebui examinate în procesul de evaluare.

Continue reading
  788 Hits

Consultare publică privind cadrul de reglementare pentru serviciile financiare

Consultare publică privind cadrul de reglementare pentru serviciile financiare

Prin această consultare publică, Comisia Europeană așteaptă dovezi empirice și informații concrete privind următoarele aspecte:

  • reguli care afectează capacitatea economiei de a se autofinanța, precum și de a finanța creșterea;
  • sarcini de reglementare inutile;
  • interacțiuni, inconsecvențe și lacune;
  • reguli care conduc la consecințe nedorite.

Se estimează că astfel se va obține o mai clară înțelegere a interacțiunii diferitelor norme individuale și a impactului cumulat al legislației pe ansamblul său, inclusiv potențiale suprapuneri, inconsecvențe sau lacune.

Continue reading
  729 Hits

Consultare publică privind planul de acțiune în domeniul guvernării electronice în perioada 2016-2020

Consultare publică privind planul de acțiune în domeniul guvernării electronice în perioada 2016-2020

Termen-limită: 22 ianuarie 2016

Grup-țintă: Cetățeni, firme și organizații private, administrații publice locale, regionale, naționale, europene și internaționale.

Consultarea publică are în vedere colectarea de opinii asupra următorului plan de acțiune în domeniul guvernării electronice, pentru perioada 2016–2020. Este una din acțiunile destinate finalizării Pieței unice digitale pentru Europa, potrivit strategiei dedicate.

Continue reading
  668 Hits

Consultare publică privind revizuirea Strategiei europene pentru persoanele cu handicap 2010-2020

Consultare publică privind revizuirea Strategiei europene pentru persoanele cu handicap 2010-2020

Scopul acestei consultări este de a colecta opinii privind provocările cu care se confruntă persoanele cu handicap în Uniunea Europeană și impactul înregistrat până în prezent de Strategia europeană pentru persoanele cu handicap 2010-2020.

Continue reading
  662 Hits

Consultare publică privind obligațiunile garantate în Uniunea Europeană

Consultare publică privind obligațiunile garantate în Uniunea Europeană

Termen-limită: 6 ianuarie 2016

Grup-țintă: Toți cetățenii și organizațiile sunt încurajați să participe la această consultare. Contribuțiile primite din partea participanților pe piața obligațiunile garantate, precum investitori, emitenți și autorități publice vor fi apreciate în mod deosebit.

Această consultare publică are scop evaluarea vulnerabilităților piețelor naționale de obligațiuni garantate, ca urmare a crizei. Scopul acestei consultări este evaluarea unui posibil cadru integrat european pentru obligațiuni garantate, care ar putea contribui la îmbunătățirea condițiilor de finanțare în întreaga Uniune. De asemenea, un astfel de cadru ar facilita investițiile transfrontaliere și asigurările din statele membre care se confruntă în prezent cu provocări juridice în dezvoltarea piețelor proprii de obligațiuni garantate. Rezultatele consultării vor contribui la realizarea proiectului Uniunii piețelor de capital, una dintre prioritățile comisiei Juncker.

Continue reading
  669 Hits

Europe Direct Bacău on Facebook