Consultare publică privind obligațiunile garantate în Uniunea Europeană

Termen-limită: 6 ianuarie 2016

Grup-țintă: Toți cetățenii și organizațiile sunt încurajați să participe la această consultare. Contribuțiile primite din partea participanților pe piața obligațiunile garantate, precum investitori, emitenți și autorități publice vor fi apreciate în mod deosebit.

Această consultare publică are scop evaluarea vulnerabilităților piețelor naționale de obligațiuni garantate, ca urmare a crizei. Scopul acestei consultări este evaluarea unui posibil cadru integrat european pentru obligațiuni garantate, care ar putea contribui la îmbunătățirea condițiilor de finanțare în întreaga Uniune. De asemenea, un astfel de cadru ar facilita investițiile transfrontaliere și asigurările din statele membre care se confruntă în prezent cu provocări juridice în dezvoltarea piețelor proprii de obligațiuni garantate. Rezultatele consultării vor contribui la realizarea proiectului Uniunii piețelor de capital, una dintre prioritățile comisiei Juncker.

Continue reading
  848 Hits

Europe Direct Bacău on Facebook