Forumul anual privind Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR)

Forumul anual privind Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR)

Între 29 şi 30 octombrie 2015 a avut loc la Ulm, landul Baden-Württemberg (Germania) cel de-al 4-lea Forum anual privind Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR). Au fost invitaţi să participe peste 1 200 de organizaţii interesate în realizarea de proiecte, inclusiv reprezentanți ai guvernelor naționale și regionale, ai sectorului privat, ai societății civile, ai mediului academic și ai mass-media.

În cuvântul său, comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, a menţionat necesitatea realizării de acţiuni concrete: „Mă bucur să mă aflu astăzi în Ulm pentru cel de al 4-lea forum anual privind Strategia pentru regiunea Dunării. La patru ani de la lansarea sa, vedem clar că strategia aduce rezultate tangibile. Putem fi mândri de ceea ce am construit. Cu toate acestea, nu trebuie să ne oprim aici: este necesar să reînnoim angajamentul politic și responsabilitatea de a trece de la vorbe la fapte pentru a aborda provocări comune în materie de transport, energie, securitate și, bineînțeles, creștere economică și creare de locuri de muncă."

Ce este o „strategie macroregională"? Este un cadru integrat al politicilor UE regionale, realizat cu aprobarea Consiliului European, pentru abordarea şi realizarea unor provocări comune mai multor state-membre şi ţări terţe situate în aceeaşi zonă geografică. Astfel de politici beneficiază de o cooperare consolidată, care contribuie la realizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, şi sunt sprijinite prin fondurile structurale și de investiții europene. Snt patru mari strategii macoregionale: strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării; pentru regiunea Mării Baltice; pentru regiunea Mării Adriatice şi a Mării Ionice; pentru regiunea Alpilor.

Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării a fost lansată în aprilie 2011 şi statele-membre reunite în acest cadru integrat sunt Germania, Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, România și Croația, la care se adaugă alte 5 ţări care nu sunt în UE: Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Ucraina și Republica Moldova.

Pentru exemple de acţiuni şi proiecte derulate, consultaţi:

http://ec.europa.eu/romania/news/29102015_strategia_dunarii_ro.htm

Pentru Rapoartele Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind valoarea adăugată a strategiilor macroregionale, consultaţi:

http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/cooperation/macro-regional-strategies/

Sursă: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Image credit: Danube Forum

Open Days 2015
Ediția a doua a evenimentului RuralFest 2015

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Știri

Caută