Investiția în oameni, vitală pentru creșterea economică

Investiția în oameni, vitală pentru creșterea economică

Cel mai recent raport privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale în Europa (ESDE) evidențiază evoluțiile pozitive înregistrate în domeniu, însă subliniază diferențele uriașe existente încă între statele membre cu privire la creșterea economică, ocupare și alți indicatori esențiali pentru piața muncii. Multe dintre aceste diferențe sunt legate de o subutilizare a capitalului uman.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat:„Trebuie să ne asigurăm că cetățenii Uniunii Europene, în special cei care sunt cei mai îndepărtați de piața muncii, au șanse mai multe și mai bune. Trebuie, totodată, să investim în dezvoltarea competențelor locuitorilor UE, pentru ca toți bărbații și toate femeile să-și poată valorifica întregul potențial. Trebuie să investim în oameni pentru a genera creștere și locuri de muncă. Trebuie să ne asigurăm că sistemele noastre de legislație a muncii și de protecție socială sunt adaptate realității secolului al XXI-lea și trebuie să încurajăm antreprenoriatul și inovarea. Pilonul european al drepturilor sociale va juca un rol important în acest context."

​Pagini utile


E-Buletin de informare 1/2013
Simplificarea obligațiilor de monitorizare și rapo...

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Știri

Caută