Platforma Emerging Industries - o extensie a Observatorului European pe Clustere

Platforma Emerging Industries - o extensie a Observatorului European pe Clustere

​Platforma Emerging Industries, extensie a European Cluster Observatory (ECO), are drept obiectiv lansarea de studii adiționale pentru a crește capacitatea de analiză și de informare privind industriile noi. Scopul principal este acela de a ajuta și asista statele-membre și regiunile pan-europene în crearea și dezvoltarea de strategii de dezvoltare, astfel încât avantajele competitive globale să capete contur prin clustere. 

Despre clustere

Michael Porter este considerat astăzi „Spiritus Rector" al politicii economice bazate pe dezvoltarea clusterelor şi cel care a formulat următoarea definiţie:

Clusterele sunt concentrări geografice de instituţii şi companii interconectate, dintr-un anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup de industrii înrudite şi alte entităţi importante din punct de vedere al concurenţei. Acestea includ, spre exemplu, furnizori de input-uri specializate, cum ar fi componente, maşini şi servicii, sau furnizori de infrastructură specializată. De multe ori, clusterele se extind în aval către diverse canale de distribuţie şi clienţi şi lateral către producători de produse complementare şi către industrii înrudite prin calificări, tehnologii sau input-uri comune. În sfârşit, unele clustere includ instituţii guvernamentale şi de alte tipuri – precum universităţi, agenţii de standardizare, think tank-uri, furnizori de instruire profesională şi patronate – ce asigură instruire specializată, educaţie, informaţie, cercetare şi suport tehnic. (Porter M. , 1998).

Definiţia clusterului este întâlnită şi în legislaţia din România (HG 918:2006 – Programul „Impact"), conform căreia clusterul este o grupare de producători, utilizatori şi /sau beneficiari, în scopul punerii în aplicare a bunelor practici din UE în vederea creşterii competitivităţii operatorilor economici.

Sursă: CLUSTERO.EU și http://www.emergingindustries.eu/

Image credit: Synergistic Business

Vizită de studiu privind programul Erasmus+ și zon...
Ziua Europeană a Protecției Datelor

Europe Direct Bacău on Facebook