Micro-dialog "Cine sunt EU - victima traficului de persoane"

Micro-dialog "Cine sunt EU - victima traficului de persoane"

În data de 23 februarie, începând cu ora 11.30, am organizat, la sediul EDIC Bacău, primul micro-dialog din acest an dedicat dezbaterii implementării politicilor europene la nivel local în domeniul prevenirii traficului de ființe vii. 

Formatul evenimentului a fost unul mixt, îmbinând metoda observației cu cea a focus-grupului. Ne-au fost alături reprezentanți ai A.N.I.T.P. Centrul Bacău, A.N.A. Centrul Bacău, B.C.C.O. Bacău, I.S.J. Bacău, D.G.A.S.P.C. Bacău, Asociația "Betania" Bacău și studenți ai Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău (structura-gazdă a Centrului EDIC Bacău). 

De asemenea, dorim să mulțumim și membrilor proiectului Reviewing Social Auditing Practices to Combat Exploitative Brokering in Southern Europe (ReSAurSe), nr. 4000003032 CIPS/ISEC - conf.univ.dr. Luminița Druga și lect.univ.dr. Nadia Morarasu pentru sprijinul acordat.

​Pagini utile:

Pagina evenimentului pe Facebook

Galeria foto

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane

Pagina Comisiei Europene dedicată prevenirii și combaterii traficului de persoane

Context

În cadrul „Strategiei UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane", Comisia se concentrează pe acțiuni concrete menite să sprijine și să însoțească punerea în aplicare a legislației UE cu privire la prevenirea și combaterea traficului de persoane, precum și la protejarea victimelor acestuia (Directiva 2011/36/UE )

Strategia UE este un instrument practic care abordează principalele necesități și provocări ale UE în următorii cinci ani din perspectiva drepturilor omului și a aspectelor legate de gen. Strategia identifică cinci priorități și, pentru fiecare dintre ele, definește o serie de inițiative:

  1. consolidarea identificării, protecției și asistenței oferite victimelor, cu un accent special pe copii;
  2. intensificarea prevenirii traficului de persoane și diminuarea cererii;
  3. creșterea numărului acțiunilor de urmărire penală a traficanților;
  4. îmbunătățirea coordonării, cooperării și a coerenței în cadrul UE cu organizațiile internaționale și cu țările terțe, inclusiv cu societatea civilă și cu sectorul privat;
  5. sporirea gradului de cunoaștere și de răspuns eficace la tendințele emergente în traficul de persoane.România, evoluție ascendentă în domeniul digital
Caravana Mărțișorului în Maramureșul istoric

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Știri

Caută