Microgranturi pentru educația pentru dezvoltare

Microgranturi pentru educația pentru dezvoltare

ALDA - The European Association for Local Democracy / Asociația Europeană pentru Democrație Locală lansează programul LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness de acordare de microgranturi pentru educația pentru dezvoltare.

Cererea de propuneri (atașată) este lansată pentru a sprijini proiecte la nivel local în domeniul dezvoltării educației și al conștientizării. Granturile (între 2.000 și 6.000 de euro) vor finanța micro-proiecte care să producă rezultate specifice, care să constituie exemple și inspirație pentru cetățeni, organizații neguvernamentale și autorități locale cu privire la modul în care pot fi organizate activități constructive și orientate spre rezultate. Aceste micro-proiecte ar trebui să vizeze sensibilizarea opiniei publice față de problemele de dezvoltare la nivel mondial și promovarea educației pentru dezvoltare (care include sensibilizarea și informarea cetățenilor, promovarea angajamentului pentru acțiuni la nivel local, și în final, schimbarea atitudinii în ceea ce privește provocările globale și problemele de dezvoltare la nivel local). 

Țările eligibile sunt: Spania, Suedia, Germania, Estonia, Republica Cehă, Cipru, Olanda, România, Luxemburg. 

Exemple de activități eligibile:

a) evenimente de schimburi

b) evenimente de instruire

c) activități de construire de rețele

d) campanii de informare

e) activități de sensibilizare și conștientizare

f) schimburi de bune practici (vizite, întâlniri etc.)

g) seminarii tematice, ateliere de lucru, expoziții

h) activități de tineret

i) tabere de muncă și alte activități de voluntariat

j) publicare de manuale, broșuri, producții audiovizuale

k) activități culturale și creative 

Termenul limită de aplicare este 22 iulie 2016. 

Mai multe informații, cererea de propuneri și documentele pentru aplicație sunt disponibile pe pagina http://www.ladder-project.eu/?p=14924.

Sursă: Punctul Europa pentru cetățeni

pdf
File Name: Annex-I-Call-for-proposals-ALDA-1.pdf
File Size: 573 kb
Download File
Consultare publică privind programul de lucru afer...
Căutare de parteneri din Slovacia - Măsura 2.3 Pro...

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Știri

Caută