O strategie pentru pădurile din UE

O strategie pentru pădurile din UE

Uniunea Europeană (UE) nu are o politică forestieră comună. Totuși, numeroase politici și inițiative europene au un impact asupra pădurilor, nu numai pe teritoriul Uniunii, ci și în țări terțe.

Situația pădurilor în Uniunea Europeană: ecosisteme prețioase cu fațete și utilizări multiple

Peisajul forestier european, un mozaic modelat în mare măsură de către om

Numeroasele tipuri de păduri din Uniunea Europeană reflectă diversitatea sa geoclimatică (păduri boreale, păduri alpine de conifere etc.). Într-adevăr, arealul lor depinde, în special, de climă, sol, altitudine și topografie. Numai 4 % dintre păduri rămân neafectate de intervenția omului. 8 % sunt plantații, iar restul aparține categoriei pădurilor „semi-naturale", adică modelate de om. De altfel, majoritatea pădurilor europene sunt deținute de proprietari privați (aproximativ 60 % din suprafețe, față de 40 % de păduri publice).

Multifuncționalitatea pădurilor: rolul lor ecologic, economic și social

Din punct de vedere socioeconomic, exploatarea pădurilor generează resurse, în special lemn. Din cele 159 de milioane de hectare de pădure, 135 de milioane sunt disponibile pentru furnizarea de lemn (nicio restricție juridică, economică sau ecologică nu îngrădește această utilizare). În plus, pe aceste suprafețe tăierile reprezintă numai 64 % din creșterea volumului anual de lemn. Principala utilizare este energetică, cu 42 % din volum, față de 24 % pentru fabricile de cherestea, 17 % pentru industria hârtiei și 12 % pentru sectorul panourilor. Aproximativ jumătate din energia regenerabilă consumată în UE este produsă din lemn. În plus, pădurile furnizează produse „nelemnoase" (altele decât lemnul), printre care se numără în special alimente (ciuperci și fructe), plută, rășină și uleiuri.

Un nou cadru de referință european pentru acțiunile forestiere

În septembrie 2013 Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie a UE pentru păduri (COM(2013)0659), propunând un cadru european de referință pentru elaborarea politicilor sectoriale care au impact asupra pădurilor. Această strategie are ca principii directoare gestionarea durabilă a pădurilor și promovarea rolului lor multifuncțional, utilizarea eficace a resurselor și responsabilitatea UE față de păduri la nivel mondial. Acest document conține, de asemenea, orientări strategice pentru acțiunile Comisiei Europene și ale statelor membre. De exemplu, Comisia va elabora criterii de gestionare durabilă a pădurilor.

Strategia este însoțită de o schemă directoare (SWD(2013)0343) care identifică măsuri pentru a răspunde provocărilor din sectorul european al lemnului.

Aflați mai multe informații din infograficul de mai jos.

Sursă: Parlamentul European

140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuşi ...
Consultare publică privind revizuirea Strategiei e...

Europe Direct Bacău on Facebook

Caută