Raportul Uniunii Europene privind tineretul

Raportul Uniunii Europene privind tineretul

Raportul Uniunii Europene privind Tineretul pentru anul 2015 (pdf) a fost publicat pe data de 15.09.2015. Scopul raportului este de a prezenta o situație a persoanelor tinere din Europa și măsurile inițiate și implementate de "policymakers" în perioada 2013-2015. 

Primul Raport de acest fel a fost realizat în anul 2012 si a sintetizat rezultatele primei Strategii dedicate Tineretului European (2010-2012) și a prezentat propunerile pentru următorii 3 ani. Principalele statistici prezentate s-au axat pe modul în care criza a afectat tinerii din UE. 

Scopul Raportului UE privind Tineretul este:

  • ​evaluarea progresului privind Strategia UE pentru Tineret, precum și în ceea ce privește progresul implementării priorităților din Strategie,
  • identificarea de bune practici,
  • crearea unei baze pentru prioritățile următorului ciclu strategic.

Raportul este realizat de către Comisia Europeană și este adoptat de către Consiliu, după discuțiile cu autoritățile naționale competente.

Structura Raportului este următoarea:

  • Comunicarea Comisiei Europene privind progresul pe prioritățile Strategiei anterioare și propunerile pentru următoarea;
  • Document de lucru privind situația tinerilor și evoluția acesteia în Uniunea Europeană;
  • Document de lucru privind implementarea Strategiilor Naționale pentru Tineret și coroborare acestor măsuri cu acțiunile întreprinse la nivelul UE.

Cercetarea statistică aferentă Raportului are la bază răspunsurile primite din toate statele-membre la chestionarul realizat de către Comisia Europeană privind cele 8 arii strategice de acțiune. Tinerii sunt și ei consultați la nivelul statelor-membre de care aparțin, precum și ministerele de resort. Rapoartele Naționale privind Tineretul oferă, la rândul lor, informații utile privind maniera de implementare a priorităților strategice la nivel național.

Sursă Infografic: Comisia Europeană

Căutare de parteneri din Serbia - M2.1 Înfrățiri
Kit tematic "Să ne cunoaștem în Europa" (2011)

Europe Direct Bacău on Facebook

Caută