Reechilibrarea politicilor pentru zonele urbane şi rurale

Reechilibrarea politicilor pentru zonele urbane şi rurale

Cu ocazia discuţiilor avute cu Comisarul European pentru politica regională în cadrul sesiunii plenare a CoR din 3-4 decembrie 2014, dl Emil Drăghici, primarul comunei Vulcana Băi şi membru al CoR, a intervenit în numele Grupului Alianței Europene, pentru a exprima câteva sugestii legate de punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020. În acest sens, domnia sa a făcut referire la necesitatea reechilibrării, în primul rând, a politicilor pentru zonele urbane și rurale, a unei mai mari integrări între politica agricolă și cea regională, pentru a se evita abordarea izolată a strategiilor de dezvoltare ale oraşelor şi satelor.

Chiar şi noul “Plan de investiţii pentru Europa” ar putea favoriza acordarea unei mai mari atenţii investiţiilor în zonele urbane, acestea fiind cele ce oferă, în principiu, un randament mai mare pentru investitori, dl Drăghici fiind de părere că este rolul organismelor şi fondurilor publice de a interveni în cazul în care se constată disfuncționalități ale pieței. „Planul de investiţii pentru Europa” reprezintă speranţa, în special pentru zonele mai puţin dezvoltate şi fără resurse financiare suficiente disponibile, că decalajele înregistrate vor  putea fi ameliorate, însă aceasta se poate întâmpla doar printr-o strategie pragmatică, bazată pe realităţile de pe teren”, a apreciat dl Drăghici.

Mai multe detalii...

Image credit: Observator European

 

Un nou plan de comunicare cu privire la UE pentru ...
Comitetul Regiunilor solicită luarea unor noi măsu...

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Știri

Caută