ED9

 

Stabilim comunicarea între comunitățile locale și europene!

 

  • Punerea în aplicare a conceptelor Uniunii Europene - cetăţenie activă, informare orizontală şi verticală, unitate în diversitate, parteneriate locale şi regionale, multilingvism, multiculturalitate, ecologie naturală şi socială;
  • Organizarea de activităţi de sensibilizare şi animare locală în varii domenii, cu impact local şi regional, implicând actori relevanţi din medii relevante locale şi regionale (academic, administrativ, privat, non-guvernamental, cultural);
  • Diseminarea de publicaţii gratuite privind varii domenii europene, oferite publicului la sediul centrului sau transmise prin e-mail, în format pdf;
  • Stabilirea comunicării rapide în reţeaua europeană de informare şi de contacte pentru realizarea de proiecte europene;
  • Diseminarea activităţilor desfăşurate de diverse grupuri-ţintă şi promovarea interrelaţionării acestora.