Rețeaua EUROPE DIRECT România

ED_network.png

La nivel european, reţeaua EUROPE DIRECT este alcătuită din: centrul de contact EUROPE DIRECT, centrele naționale EUROPE DIRECT, centrele de documentare europeană (CDE) şi membrii Team Europe.

Serviciul EUROPE DIRECT răspunde la întrebările cetăţenilor punând la dispoziţie numărul de telefon cu apel gratuit 00800 67891011, un formular de contact, precum şi un serviciu de asistenţă online.

Cele 424 de centre EUROPE DIRECT care funcționează la nivelul UE au menirea de a comunica cu cetățenii europeni despre drepturile şi obligaţiile lor.

În România, există 24 de centre EUROPE DIRECT răspândite geografic în toate zonele ţării și 12 centre de documentare europeană, la care se adaugă experţii în politici europene Team Europe care reprezintă interfaţa Comisiei Europene cu cetăţenii la nivel local şi au misiunea de a promova o cetăţenie europeană informată şi activă. Aceste reţele oferă informaţii generale şi specializate privind UE şi fac trimitere la surse de informare specializate, conştientizează publicul şi promovează dezbaterea pe teme europene.

Reţeaua EUROPE DIRECT România este coordonată de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România din anul 2008, iar structurile-gazdă ale centrelor sunt selectate periodic în urma unei cereri de propuneri. Ultimul apel s-a desfăşurat în 2020, noile centre fiind selectate pentru o perioadă de cinci ani, 2021-2025.

Centrele dezvoltă anual programe de comunicare dedicate copiilor, tinerilor, precum şi celor interesaţi de politicile europene, asigurând astfel pentru publicul local un prim contact cu informaţia europeană. De asemenea, centrele oferă feedback instituţiilor Uniunii, comunicând la nivel central care sunt cele mai frecvente solicitări ale cetăţenilor. Lista completă a Centrelor EUROPE DIRECT din România poate fi consultată pe https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/romania_ro

În România, Coordonatorul rețelei EUROPE DIRECT este doamna Ioana MARCHIȘ.

Telefon: (+ 40-21) 203.54.92

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.