×

Warning

Error loading component: com_easysocial, Component not found.
Error loading component: com_easydiscuss, Component not found.

Unite de Ziua Europei: ED Bacău și Colegiul "Grigore Moisil" Onești

20230511-1344279-mai-2023

 Pentru noi, ziua de 9 mai este foarte importantă; foarte posibil că vă întrebați de ce. Noi suntem una dintre instituțiile care reprezintă Uniunea Europeană... care își are sorgintea în Declarația lui Robert Schuman de la 9 mai 1950, prin care acest ministru francez își arată intenția și interesul de a forma o comunitate unită în pace. A fost doar mecanismul declanșator a ceea ce Uniunea este astăzi.

În fiecare an sărbătorim Ziua Europei cu prieteni buni, colaboratori din școlile si liceele bacauane... De această dată, am pornit pe-un drum de o oră care ne-a dus la Colegiul Național „Grigore Moisil" din Onești. Încă de când am intrat în liceu, am simțit bucuria și entuziasmul caracteristice zilei! Și după ce ne-am prezentat, a fost și mai multă bucurie! În primul rând, am ascultat mesajul doamnei Ramona Chiriac, șefa RCE România, una dintre conaționalele și băcăuancele cu care ne mândrim cel mai mult. Aceasta a subliniat atent rolul decisiv al birourilor Europe Direct pentru continuitatea comunicării dintre Uniune și ai săi cetățeni. Ne-am simțit foarte mândre să fim parte a acestui mesaj care ne încuraja să continuăm să facem ceea ce ne place cel mai mult: să informăm cetățenii în legătură cu drepturile lor, să dăm mai departe mesajul unității în diversitate!

În cele ce-au urmat, le-am vorbit elevilor despre importanța echilibrului și egalității de gen, în mod special când vine vorba de pozițiile din instituții, unde majoritatea covârșitoare încă tinde să fie masculină. Din fericire, situația Uniunii din ultimii ani s-a schimbat în bine: chiar o femeie deține cea mai înaltă poziție de conducere, cea de Președinte a Comisiei Europene, și nu numai ea! Sperăm cu adevărat că am dat fetelor prezente putere și încredere în ele și în visurile lor, indiferent de cât de mari sunt ele!

Am invitat elevii să se „quizărească" într-ale istoriei și actualității europene, ceea ce le-a permis să-și arate cunoștințele și să afle detalii noi. Experiența a fost, bineînțeles, distractivă și educativă și am și râs copios. Entuziasmul a continuat a fi cuvântul-cheie al zilei. Am fost foarte mulțumite de progresul lor și am avut și un elev care a reușit să primească 100 de puncte! Activitatea s-a terminat cu premii și poze (păcat că nu se pot vedea blooperele pozelor ⯑)) ), și toți am fost satisfăcuți. Chiar dacă a fost înnorat și soarele a părut prea extenuat ca să-și arate luminoasa față, noi ne-am simțit energizate (și gata pentru drumul înapoi – care a și părut mai scurt!)

Mulțumim elevilor care s-au implicat atât de frumos în activitate, profesorilor care i-au învățat să iubească valorile europene și colaboratorilor noștri de la Colegiu! Vivat Europa!

Autoare articol: Miriam-Carla Calapod, bursiera media ED Bacau si masteranda LFPC II


Pour nous, le jour de 9 mai est très important ; peut-être vous demanderez : « pourquoi ? ». Nous sommes l'une des institutions qui représentent l'Union Européenne… et cette Union commence le 9 mai 1950, avec la déclaration de Robert Schuman, un ministre français très déterminé à assurer une communauté unie en paix. C'était seulement le mécanisme déclencheur de cette communauté très valeureuse.

Chaque année on célèbre la Journée de l'Europe (et la Victoire) avec des précieux amis, des collaborateurs, des écoles et élèves… Cette fois-ci, on a voyagé pour une heure et rencontré les élèves et les collaborateurs du Collège National « Grigore Moisil » d'Onesti. Dès qu'on est entrés dans le lycée, il y avait un état de joie et d'enthousiasme ! Et après que nous nous sommes présentées aux élèves, il y a eu plus de joie… Premièrement, on a écouté ce que Mme Ramona Chiriac, la directrice de RCE Roumanie, a voulu transmettre pour l'occasion. Elle a souligné le rôle décisif des offices Europe Direct pour la continuation de la communication entre l'Union et ses citoyens. Nous nous sommes senties très fières d'être part de ce message que nous entraînait de continuer à faire ce qu'on aime le plus : faire savoir aux citoyens européens leurs droits et les valeurs d'inclusivité et unité !

Ensuite, nous avons parlé aux élèves de l'importance de l'égalité de genre, particulièrement dans les institutions, où il y a encore une majorité plutôt masculine. Heureusement, pendant ces années récentes, la situation de l'Union s'est changée : c'est une femme qui a la plus haute fonction, celle de Présidente de la Commission Européenne, et pas seulement elle ! Nous espérons d'avoir aussi donné aux filles de la classe le pouvoir et le courage de suivre leurs aspirations et rêves, n'importe leur grandeur !

Après cela, on a travaillé avec les étudiants sous la forme d'un quiz sur l'histoire et l'actualité de l'Union Européenne, ce que leur a permis de montrer les connaissances et d'apprendre de nouveaux détails. L'expérience a été distractive et éducative, l'enthousiasme continuant à être le mot clé de la journée. Nous sommes étés très contents de leur progrès et on a aussi eu un jeune qui a reçu 100 points ! L'activité s'est finie avec des prix et des photos, et tou(te)s sommes étés satisfaits. Même si le jour était nuageux et le soleil était trop fatigué pour montrer sa face lumineuse, on s'est sentis énergisées (et prêtes pour le long voyage de retour – qui a paru en fait plus court !)

Nous remercions les élèves qui se sont bien impliqués dans l'activité, les professeurs qui ont enseigné ces élèves à aimer les valeurs européennes et nos collaborateurs du Collège ! Vivat Europa ! 

O Uniune Europeană mai conectată la tinerii din ju...
Atelier VTBac la Centrul de Tineret Racova în "Săp...

ED Bacău pe Facebook

Caută

Calendar

Wait a minute, while we are rendering the calendar