Album foto "Povesti europene retraite / European Real-Life Tales Retold" (2015)

„Oraşele poartă însemnate pe ele, în ele, toate virtuţile şi toate păcatele celor care le-au zidit."[1]

George Matei Cantacuzino:

Arcade, firide şi lespezi (1932)

[1] Apud Şerban, Lucian (2013: 8).

Continue reading
0
  1336 Hits

Album foto „Istorie, cultură şi tradiţie băcăuană în context european” (2014)

Albumul foto are drept obiectiv contextualizarea europeană a elementelor de istorie şi cultură locală, prin elementele europene (proiecte europene) încorporate gradual în identitatea oraşului Bacău. Publicația este realizată bilingv pentru a putea comunica şi disemina elementelor de istorie şi cultură locală de la nivelul oraşului Bacău în comunităţile pan-europene.

Continue reading
0
  1462 Hits

Album foto „Obiective turistice băcăuane și valoarea lor europeană” (2014)

„Turismul este un mijloc important de a face cunoscută imaginea Europei în lume, prin proiectarea şi promovarea valorilor şi a modelului european – care este rezultatul a mai multor secole de schimburi culturale, diversitate lingvistică şi creativitate"

Continue reading
0
  1378 Hits

Albumul foto "Identitate europeană prin muzee sătești" (2013)

​Publicația  a fost realizată cu scopul de a comunica priorităţile strategiei Europa 2020 – creştere favorabilă incluziunii şi creştere inteligentă inter-relaţionat cu dreptul la libera circulaţie a bunurilor, serviciilor şi persoanelor. Aceste două platforme se vor proiecta prin prezentarea muzeelor săteşti din judeţul Bacău, drept sursă pentru o creştere economică inteligentă şi incluzivă a mediului rural, dar şi din punct de vedere al potenţialul turistic cultural şi etnografic al judeţului, aspectul turistic nefiind unul posibil dacă nu ar exista dreptul la liberă circulaţie în spaţiul Uniunii Europene.

Continue reading
0
  3476 Hits

Agenda Cetățeniei (2013)

Publicația a fost realizată cu scopul de a promova Anul european 2013 prin inserturi grafice standard şi prin punctarea zilelor europene şi internaţionale relaţionate cu obiectivele anului (de exemplu: 2 martie – Ziua europeană a remunerării egale (European Equal Pay Day), 21 mai – Ziua internaţională pentru diversitate culturală, dialog şi dezvoltare) și de a comunica creativ drepturile cetăţenilor europeni prin jocuri de cuvinte încrucişate.

Continue reading
0
  3421 Hits

Europe Direct Bacău on Facebook