Evaluarea cooperării în domeniul politicii pentru tineret în UE

Prezentare generală

Această consultare se referă la modul în care țările din Uniunea Europeană (UE) colaborează în ceea ce privește politica pentru tineri. Vrem să aflăm cât de utilă și cât de eficace considerați că este politica UE în domeniul tineretului.


Împărtășiți-ne opinia dumneavoastră

Dorim să aflăm dacă aveți cunoștință despre:


De asemenea, am dori să știm ce părere aveți despre aceste inițiative, precum și cum credeți că putem îmbunătăți cooperarea în domeniul politicii pentru tineret.

Completarea chestionarului durează aproximativ 10 minute. 

Termen-limită: 16 octombrie 2016


Ce urmează?


Rezultatele acestei consultări vor fi utilizate pentru a planifica viitoarele măsuri ale UE în domeniul politicii pentru tineret.

Vom publica un raport cu privire la rezultatele acestei consultări, vom sintetiza opiniile exprimate de respondenți și vom sugera măsuri ulterioare.

Context

Ce este Strategia UE pentru tineret?

Domeniile prioritare și metodele pe care le pot folosi țările din UE pentru a coopera în domeniul politicii pentru tineret sunt stabilite în Strategia UE pentru tineret, care acoperă perioada 2010-2018.

Strategia are ca scop:

 • să furnizeze mai multe oportunități egale pentru tineri în domeniul educației și pe piața forței de muncă;
 • să încurajeze tinerii să joace un rol activ în societate.

Strategia sprijină acțiuni în 8 domenii de activitate prioritare:

 • educație și formare profesională;
 • ocuparea forței de muncă și antreprenoriat;
 • participare;
 • activități de voluntariat;
 • incluziune socială;
 • sănătate și bunăstare;
 • creativitate și cultură;
 • tineretul și lumea.


Strategia este implementată în mai multe moduri: prin constituirea unei baze de cunoștințe și de date, prin învățare reciprocă (învățare de la persoane similare din alte țări ale UE), prin raportarea progreselor, publicarea constatărilor, monitorizarea proceselor, prin consultări și dialog structurat cu tinerii și cu organizațiile de tineret, prin mobilizarea de fonduri UE.


Strategia UE pentru tineret încurajează statele membre să adopte o abordare duală bazată pe:

1. abordarea temelor esențiale pentru tineret: participarea, activitățile voluntare, activitățile pentru tineret;

2. integrarea aspectelor privind tineretul în alte domenii de politică.

Ce este Recomandarea Consiliului privind mobilitatea tinerilor voluntari în Uniunea Europeană?

Recomandarea Consiliului privind mobilitatea tinerilor voluntari în Uniunea Europeană a fost adoptată în 2008. Ea urmărește crearea mai multor oportunități de voluntariat transfrontalier și încurajează statele membre să se asigure că fiecare tânăr care dorește să desfășoare activități de voluntariat are posibilitatea să facă acest lucru.

Recomandarea încurajează țările din UE:

 • să sporească gradul de conștientizare cu privire la beneficiile activității de voluntariat în străinătate;
 • să dezvolte oportunități de voluntariat în străinătate;
 • să promoveze calitatea prin dezvoltarea unor instrumente de autoevaluare;
 • să recunoască rezultatele educaționale ale activităților de voluntariat, prin intermediul unor programe precum Europass și Youthpass;
 • să promoveze mobilitatea transfrontalieră a lucrătorilor de tineret și a tinerilor din cadrul organizațiilor de tineret;
 • să acorde o atenție deosebită tinerilor care dispun de mai puține oportunități.

***********************************************************************************

Puteți afla mai multe despre Strategia UE pentru tineret și despre Recomandarea Consiliului pe site-ul web al Comisiei Europene.

De asemenea, puteți afla mai multe cu privire la evaluarea intermediară a acestor inițiative citind constatările unui raport întocmit de experți independenți pentru Comisie.