Consultare publică pentru evaluarea intermediară a Programului Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovație socială (EaSI)

Grup-țintă: Toți cetățenii sunt încurajați să participe la această consultare. Contribuțiile primite din partea părților interesate și ale participanților/beneficiarilor programului EaSI în perioada 2014 – 2016.

Termen-limită: 11.01.2017

Continue reading
  2416 Hits

Evaluarea cooperării în domeniul politicii pentru tineret în UE

Prezentare generală

Această consultare se referă la modul în care țările din Uniunea Europeană (UE) colaborează în ceea ce privește politica pentru tineri. Vrem să aflăm cât de utilă și cât de eficace considerați că este politica UE în domeniul tineretului.


Împărtășiți-ne opinia dumneavoastră

Dorim să aflăm dacă aveți cunoștință despre:


De asemenea, am dori să știm ce părere aveți despre aceste inițiative, precum și cum credeți că putem îmbunătăți cooperarea în domeniul politicii pentru tineret.

Completarea chestionarului durează aproximativ 10 minute. 

Continue reading
  998 Hits

Consultare publică privind Portalul Unic Digital

La ce se referă acest sondaj?

Acest sondaj se referă la crearea unui „portal digital unic" pentru cetățenii și întreprinderile europene – un punct de acces online, unde puteți găsi informații esențiale despre viața, munca sau activitățile comerciale din alte țări ale UE.

Ce este „portalul digital unic"?

Portalul digital unic își propune să furnizeze toate informațiile de care cetățenii au nevoie pentru a:

  • desfășura activități comerciale transfrontaliere
  • călători într-o altă țară din UE
  • trăi/studia/munci într-o altă țară din UE.

Portalul digital unic ar urma să se bazeze pe portalurile, punctele de contact și rețelele existente, însă le-ar îmbunătăți, le-ar conecta mai bine și ar permite cetățenilor să efectueze integral online procedurile naționale cel mai frecvent utilizate.

Continue reading
  853 Hits

Consultare publică - Cum putem încuraja tinerii să facă mai mult voluntariat?

Transmite-i domnului Tibor Navracsics, comisarul european pentru tineret, ce crezi că s-ar putea face pentru a facilita implicarea tinerilor în acțiuni de voluntariat și de alt tip.

Ce crezi că ar trebui făcut pentru a motiva mai mulți tineri să participe la viața comunităților lor, implicându-se în activități de voluntariat? Cum putem schimba atitudinile tinerilor astfel încât aceștia să accepte mai ușor ideea de voluntariat și să fie mai atrași de acest tip de activitate? Cine crezi că ar trebui să își asume responsabilitatea în acest sens - tinerii înșiși, școlile, universitățile, ONG-urile, administrațiile locale, angajatorii, guvernele naționale, Comisia Europeană etc.?

Continue reading
  791 Hits

Europe Direct Bacău on Facebook