×

Warning

Error loading component: com_easysocial, Component not found.
Error loading component: com_easydiscuss, Component not found.

Investiții în educație gratuită vs. educație de calitate în Europa

Education-monitor

Trăim într-o lume supusă permanent schimbărilor de orice tip. Indiferent dacă discutăm despre mediul economic și social, avansul uluitor al noilor tehnologii, sau schimbările climatice. Toate aceste aspecte ne dictează viața de zi cu zi, ne oferă noi oportunități și o perspectivă diferită, însă ne pun față în față cu și mai multe provocări. Pentru ca Europa să poată face față cu succes tuturor acestora și pentru a-și pune în valoare la maximum potențialul este absolut necesar să acorde prioritate educației cetățenilor săi, indiferent de vârstă sau condiție socială.

În era în care ne confruntăm zi de zi cu fake news, euroscepticism, curente politice ultranaționaliste sau chiar extremiste, discriminare și excluziune socială, educația poate asigura un progres aparent încet, dar sigur. Nu putem discuta despre unitate în diversitate fără să luăm în considerare nevoile tuturor cetățenilor europeni. Dreptul acestora la o educație da calitate trebuie respectat, indiferent de gen, vârstă, naționalitate, etnie sau condiție socială. Cu toate că legislația europeană prevede toate acestea, în realitate, mai sunt de făcut mulți pași în acest sens.

Investițiile în educație sunt strâns legate de calitatea acestea, iar dovada o reprezintă chiar statisticile europene. Dacă luăm în considerare o statistică a Eurostat din anul 2017 privind cheltuielile guvernamentale pentru educație, putem oberva cu ușurință că, din păcate, există diferențe semnificative între statele UE. Tări precum Suedia, Danemarca, sau Belgia alocă peste 6% din produsul intern brut pentru educație, în timp ce un grup de sase state format din Grecia, Italia, Slovacia, Bulgaria, Irlanda și România alocă mai puțin de 4%.

În altă ordine de idei, în Monitorul Educației și Formării, Raport pentru România, publicat de către Comisia Europeană la data de 26 Septembrie 2019 se menționează că „părăsirea timpurii a școlii (18-24 ani) indică un procentaj de 16.4% pentru tinerii români, comparativ cu o medie UE de 10.6%, iar ponderea absolvenților de studii superioare (30-34 ani) este 24.6% pentru România, media la nivel european fiind 40.7%."Comisia atrage atenția asupra investițiilor în educație: „Cheltuielile publice pentru educație sunt scăzute în comparație cu cele de la nivelul UE, în timp ce nevoile de investiții ale sectorului sunt ridicate. " În același raport este menționat faptul că S-au depus eforturi pentru a extinde învățământul dual. Participarea la programele de învățare pentru adulți rămâne scăzută, în pofida nevoii ridicate de perfecționare și de recalificare. "

Lipsa unor investiții semnificative în educație face ca state precum România să se afle pe primele poziții la nivel european în ceea ce privește rata abandonului școlar timpuriu. Este de la sine înțeles că cei care au cel mai mult de suferit din acest punct de vedere sunt tinerii, aceștia nereușind să se integreze pe o piață a muncii din ce în ce mai diversificată și mai competitivă. Fără a mai menționa faptul că lipsa investițiilor în educația gratuită duce în mod inevitabil la creșterea sărăciei și exluziunii sociale.

Prin urmare, pentru a putea vorbi despre o Europă Unită, capabilă să se confrunte cu o serie de provocări și schimbări dintre cele mai neașteptate, este esențial ca educația cetățenilor europeni să fie pusă pe primul plan. 

În același timp, asigurarea calității în sistemele de învățământ din toate statele membre UE este la fel de importantă. Un sistem care să sprijine atât cadrele didactice, cât și nevoile elevilor/studenților, care să fie deschis spre nou, care să încurajeze creativitatea, entuziasmul, gândirea critică și solidaritatea socială.

Autor: Alexandra Bobeică, masterandă LEPC II și voluntară Europe Direct Bacău

Surse:

https://ec.europa.eu/romania/news/20190926monitorul_educatiei_formarii_2019_ro

https://www.edupedu.ro/eurostat-romania-are-cea-mai-mica-cheltuiala-guvernamentala-pentru-educatie-din-uniunea-europeana/ 

https://twitter.com/EUErasmusPlus/status/1183319359411949568

Opportunities of studying, travelling, working and...
Campanie de informare - Săptămâna prevenirii trafi...

ED Bacău pe Facebook

Caută

Calendar

Wait a minute, while we are rendering the calendar