Consumer-protectio_20200119-142218_1

 Reglementările noului regulament privind măsurile de cooperare în materie de protecție a consumatorilor au intrat în vigoare 17 ianuarie, urmând să se aplice în întreaga UE, pe baza actualului mecanism de cooperare. Scopul acestora este de a îmbunătăți modul în care Comisia Europeană și autoritățile statelor membre pot colabora pentru a pune capăt practicilor necorespunzătoare împotriva consumatorilor, respectiv de a le permite autorităților să detecteze neregulile și să ia măsuri.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-protection-cooperation-regulation_en

Mai multe informații în comunicatul de presă.