plenary_group_301119

Schimbările politice în cadrul UE, generate de rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European din 25-26 mai 2019, au implicat o nouă configurație a legislativului European și a conducerii celor mai importante instituții europene: Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul European. O premieră o constituie numirea și validarea de către Parlamentul European a primei femei la conducerea Comisiei Europene, în persoana Ursulei von der Leyen.

În calitate de organ executiv al Uniunii Europene, Comisia Europeană are un rol esențial în propunerea de acte legislative, pe care le înaintează spre adoptare Parlamentului şi Consiliului European. Din acest motiv, procedurile de înaintare a propunerilor de comisari din partea fiecărei țări membre UE, precum și procesul de validare au fost tratate cu atenție sporită, ceea ce a implicat și respingeri la audierile din PE ale candidaților propuși din partea unora dintre țările membre, printre care și România.

Una dintre ambițiile personale ale Ursulei van der Leyen a fost ca Noua Comisie Europeană să asigure paritatea de gen, obiectiv în mare parte îndeplinit prin componența cu 15 bărbaţi şi 12 femei. Cât privește vârsta comisarilor europeni, la 29 de ani lituanianul Virginijus Sinkevičius este cel mai tânăr comisar european, în timp ce fostul președinte al Parlamentului European, Josep Borrell este cel mai în vârstă, având 72 de ani. Mai trebuie menționat că nouă comisari din echipa doamnei Ursula von der Leyen au fost membrii ai Parlamentului European, spre deosebire de Comisia Jean-Claude Juncker, unde majoritatea comisarilor au fost în trecut miniștri în guvernele naționale.

Cu o întârziere de o lună, pe 27 noiembrie, Colegiul Comisarilor a fost aprobat de Parlamentul European cu 461 de voturi din 707 exprimate și și-a început activitatea din 1 decembrie 2019. Noua Comisie Europeană își dorește o Uniune cu mult mai ambițioasă și mai pregătită pentru toate schimbările ce vor avea loc în viitorul apropiat. În acest sens, putem menționa cele sase ambiții ale Comisiei Europene pentru următorii 5 ani care au fost reiterate și in Programul de lucru al Comisiei pentru 2020:

1. Pactul ecologic european;

2. O economie în serviciul cetățenilor;

3. O Europă pregătită pentru era digitală;

4. Promovarea modului nostru de viață european;

5. O Europă mai puternică pe plan internațional;

6. Un nou elan pentru democrația europeană.

Mai întâi de toate, Pactul ecologic european își propune ca Europa să devină până în anul 2050primul continent neutru din punct de vedere climatic. Printr-un pachet de măsuri extrem de ambițios, Noua Comisie Europeană dorește să sprijine cetățenii și întreprinderile de pe întreg continentul să benficieze de tranziția către o economie verde. Vor fi încurajate investițiile în cercetare și cele în tehnologia ecologică, însă se va pune accentul și pe conservarea mediului natural al Europei.

Echitatea și prosperitatea socială reprezintă de asemenea una dintre prioritățile CE. Astfel, se urmărește promovarea unei economii în serviciul cetățenilor. Atfel spus, o economie socială de piață care să susțină întreprinderile mici și mijlocii și să reducă sărăcia și inechitățile sociale.

Un alt aspect al vieții economice este legat de avansul tehnologic și de modul în care acesta ne schimbă viața de zi cu zi. Noua Comisie Europeană are în plan ca Europa să fie cu adevărat pregătită pentru noua eră digitală. Principalul obiectiv este acela de a transforma sectorul digital într-un factor de creștere economică, iar în acest sens, toate întreprinderile sunt încurajate să profite din plin de avantajele digitalizării. De asemenea, este subliniat rolul inteligenței artificiale în dezvoltarea soluțiilor pentru numeroase provocări din domeniul social, medical, de securitate sau de producție, dar nu este neglijată nici protecția datelor.

O altă prioritate a Comisiei constă în promovarea și apărarea tuturor valorilor europene pentru protejarea și consolidarea statului de drept. În viziunea președintei von der Leyen, statul de drept este esențial pentru o Uniune a egalității, a toleranței și a echității sociale.Comisia iși propune crearea unui amplu mecanism european privind statul de drept, în cadrul căruia va raporta anual situația statului de drept în întreaga Uniune.

Problema migrației este deasemena adusă în discuție, iar în acest caz sunt identificate soluții precum modernizarea sistemelor de azil, o mai bună colaborare între toate statele partenere. Nu în ultimul rând, Noua Comisie Europeană are drept obiectiv ca pe durata mandadului 2019-2024 vocea Europei să se facă mai bine auzită pe plan global, iar în ceea ce privește prtejarea și consolidarea democrației, a fost reamintită rata-record de participare la alegerile din 2019. 

In concluzie, se așteaptă ca noua echipă să înregistreze progrese vizibile în domenii precum combaterea schimbărilor climatice, inovaţia, digitalizarea, infrastructura, comerţul, piaţa monetară şi statul de drept, Priorităţi CE 2019 - 2024, anunțate de noua Președintă a CE în programul său.

Surse:

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/hearings2019/noua-comisie-europeana/20191121STO67150/infografic-noua-comisie-europeana 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_ro

Autor articol: Alexandra Bobeică, masterandă la programul LEPC, voluntară Europe Direct Bacău