Politici de sănătate în viitorul buget al UE (2021-2027): mecanisme de sprijin pentru creșterea impactului politicilor de sănătate

EUBudget_image

Sănătatea cetățenilor a reprezentat întotdeauna o prioritate pentru Uniunea Europeană, care va aloca o parte importantă din viitorul său buget dezvoltării unor politici de sănătate pentru a putea gestiona în mod eficient problemele din acest domeniu.

Programul Fondului Social European Plus (FSE +) propune un buget de 413 milioane de euro și include o componentă dedicată protecției sănătății tuturor cetățenilor din țările membre ale UE, reducând inegalitățile ce țin de sistemul de sănătate publică. De asemenea, această componentă de sănătate sprijină eforturile statelor membre pentru îndeplinirea obiectivelor legate de:

  • îmbunătățirea nivelului de pregătire și reacție cu scopul protejării cetățenilor în cazul unor situții de criză cum ar fi amenințările transfrontaliere la adresa sănătății;
  • îmbunătățirea sistemelor de sănătate, prin sprijinirea transformării digitale a serviciilor medicale; acest lucru se va realiza cu ajutorul unui sistem de informare viabil privind sănătatea publică la nivelul UE; de asemenea, procesele naționale de reformă vor beneficia de sprijin, întrucât ele promovează crearea de sisteme de sănătate mai eficiente și mult mai accesibile cetățenilor europeni;
  • susținerea legislației europene în materie de sănătate publică;
  • susținerea activităților integrate, cum ar fi aplicarea celor mai eficiente practici de promovare a sănătății și de prevenire și tratare a bolilor.

Orizont Europa (Horizon Europe) reprezintă un program-cadru pentru cercetare și inovare și este inclus de către Uniunea Europeană în propunerea bugetului pentru perioada 2021-2027. Consolidarea poziției de lider în cercetare și inovare a Europei este un factor decisiv pentru viitoarea sa creștere economică. Pentru a putea face față provocărilor globale în materie de sănătate, mediu (precum poluarea, care este una dintre cauzele principale ale schimbărilor climatice) sau securitate, Orizont Europa trebuie să asigure consolidarea sectorului științei și a sectorului tehnologiei Uniunii Europene.

Astfel, UE face numeroase investiții în domeniul sănătății pentru a sprijini punerea în practică a noilor sale inițiative, cu ajutorul politicilor de sănătate care se adaptează permanent la nevoile cetățenilor săi și care vor asigura o schimbare pozitivă în viața acestora.

Surse:

Lansare concurs online de eseuri "Familia european...
Reducerea poluării în contextul pandemiei de coron...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://europedirectbacau.ro/