Adio Roaming: 15 iunie 2017 – un nou început

Roaming-EU

Începând cu data de 15 iunie 2017, cetățenii din întreaga Uniune Europeană își vor putea folosi dispozitivele mobile în timpul călătoriilor lor pe teritoriul Uniunii Europene, la aceleași tarife de care beneficiează în țara lor. Astfel, după ce Parlamentul, Consiliul și Comisia Europeană au convenit la începutul lunii aprilie asupra modalităților de reglementare a piețelor angro de roaming, tarifele de roaming vor fi plafonate la 3,2 eurocenți/minut pentru apeluri și la 1 eurocent/SMS, urmând ca, în ceea ce privește transferul de date mobile, costul acestora să fie plafonat la 0,05 euro pentru fiecare Mb de date consumat.  

 Cum va funcționa eliminarea tarifelor de roaming?

Operatorii de telefonie mobilă trebuie să ofere servicii de roaming la tarifele naționale consumatorilor care își au în mod normal reședința în statul membru al operatorului sau au legături stabile cu acest stat, atunci când acești clienți călătoresc periodic în UE. Dacă este necesar, operatorii le pot cere clienților lor să furnizeze dovada reședinței sau a legăturilor stabile cu statul membru în cauză.

Furnizorii de servicii de roaming pot să aplice mecanisme de control echitabile, rezonabile și proporționale, bazate pe indicatori obiectivi, pentru a detecta riscurile de utilizare abuzivă sau anormală a mecanismului de roaming la tarife naționale, dincolo de călătoriile periodice.

Cine va fi vizat?

Proiectul de norme le va permite tuturor călătorilor europeni care folosesc o cartelă SIM care permite roamingul dintr-un stat membru în care își au reședința sau cu care au „legături stabile" să își utilizeze dispozitivul mobil în orice altă țară din UE, ca și când ar fi acasă. Exemplele de „legături stabile" cu țara locului de muncă sau de studiu includ, de exemplu, lucrătorii transfrontalieri și lucrătorii detașați.

Trebuie să mă înregistrez ca să beneficiez de roaming la tarife naționale?

Pentru a beneficia de mecanismul de roaming la tarife naționale nu este necesară nicio înregistrare oficială. Începând de la 15 iunie 2017, acesta ar trebui să fie inclus în mod implicit în toate contractele de telefonie mobilă ale clienților în cadrul cărora operatorii oferă servicii de roaming. Operatorii pot să solicite consumatorilor să furnizeze dovada că țara lor de origine (de reședință) este statul membru al operatorului de telefonie mobilă.

Consumatorii au, de asemenea, posibilitatea de a face dovada unor legături stabile care presupun o prezență frecventă și substanțială pe teritoriul statului membru al operatorului de telefonie mobilă, cum ar fi un raport de muncă sau frecventarea de cursuri recurente la universitate.

Cum vor fi protejate datele cu caracter personal?

Normele de utilizare echitabilă a serviciilor de roaming impun în mod explicit furnizorilor de servicii de roaming să respecte normele relevante privind protecția datelor. Comisia a consultat Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și a luat în considerare observațiile acesteia. Operatorii nu pot utiliza decât informațiile pe care le colectează deja în scopuri de facturare pentru a verifica în ce măsură clienții utilizează serviciile de date și de telefonie mobilă în străinătate, comparativ cu consumul din țara de origine.

Europenii vor putea în continuare să achiziționeze cartele SIM în diferite state membre?

Da. Cetățenii UE pot cumpăra în continuare orice cartelă SIM, în orice stat membru al UE, pentru a naviga pe internet sau a efectua apeluri la tarifele locale sau în roaming cu ajutorul acesteia. Este posibil, totuși, ca aceștia să nu poată beneficia de mecanismul de roaming la tarife naționale dacă nu își au reședința în țara în care au achiziționat cartela sau dacă nu au legături stabile care implică o prezență frecventă și substanțială în această țară.

Care va fi rolul autorităților naționale de reglementare?

Ca și în cadrul actualelor reglementări privind serviciile de roaming, autoritățile naționale de reglementare vor monitoriza și verifica dacă operatorii de telefonie mobilă respectă noile norme și vor lua măsuri în caz contrar.

Există garanții de reglementare?

Garanțiile împotriva abuzurilor se bazează pe principii clare și includ indicatori și instrumente care sunt rezonabile, nediscriminatorii, transparente și respectă viața privată. Pentru a depista abuzurile potențiale, furnizorul de servicii de roaming poate efectua verificări ale modurilor în care consumatorii utilizează serviciile atât în propriul stat membru, cât și în alte state membre (mecanismul de control). Acestea se vor baza pe informațiile pe care operatorii le utilizează deja pentru facturarea clienților, ținând cont de următorii indicatori clari și transparenți:

  • consumul predominant în roaming comparativ cu consumul intern ȘI prezența predominantă în alte state membre ale UE față de prezența în țara de origine (conectarea la rețeaua furnizorului de servicii de roaming) care trebuie observate pe o perioadă de cel puțin patru luni;
  • o perioadă lungă de inactivitate a unei cartele SIM, asociată unei utilizări preponderente sau chiar exclusive în roaming;
  • cumpărarea și utilizarea succesivă în roaming a mai multor cartele SIM de către același client.

Politicile de utilizare echitabilă trebuie să fie notificate de către furnizorul de servicii de roaming autorității naționale de reglementare și trebuie precizate detaliat în contracte.

Mecanismul de roaming la tarife naționale este conceput pentru călători. Pentru a stabili dacă utilizatorul ar putea utiliza în mod abuziv sau anormal mecanismul de roaming la tarife naționale, operatorul ar trebui să demonstreze abuzul pe o perioadă de timp de cel puțin patru luni. Dacă, într-o perioadă de patru luni, un client își petrece mai mult de două luni în străinătate și a consumat mai mult în străinătate decât acasă, operatorii îi pot trimite o avertizare. Odată primită avertizarea, clientul va avea la dispoziție două săptămâni pentru a clarifica situația. Dacă utilizatorul rămâne în străinătate, operatorii îi vor putea aplica mici suprataxe (echivalente cu plafoanele pentru serviciile de roaming cu ridicata).

În caz de dezacord, operatorul trebuie să instituie proceduri de reclamație. Dacă dezacordul persistă, clientul poate depune o reclamație la autoritatea națională de reglementare, care va soluționa cazul.

Pentru contractele cele mai competitive care oferă transfer de date nelimitat sau la tarife naționale foarte scăzute, inferioare plafonului pentru tarifele de roaming cu ridicata, este prevăzută o garanție privind volumul de date în roaming care poate fi consumat, astfel încât aceste oferte să poată fi menținute.

Eliminarea tarifelor de roaming va determina creșterea tarifelor la nivel național?

De la introducerea reglementărilor UE menite să reducă tarifele de roaming, au scăzut și tarifele naționale ale serviciilor de telefonie mobilă. Este probabil ca această tendință să continue.

Actul de punere în aplicare adoptat de Comisie în decembrie 2016 prevede norme detaliate cu privire la două garanții menite să evite denaturările pe piețele naționale care ar putea, în caz contrar, să determine creșteri tarifare: (1) norme de utilizare echitabilă care să le permită operatorilor de telefonie mobilă să prevină utilizarea abuzivă sau anormală a serviciilor de roaming, cum ar fi roamingul permanent și (2) un sistem de derogări excepționale și temporare pentru operatori, care să fie utilizate numai cu autorizarea autorității naționale de reglementare, în condiții strict delimitate, atunci când eliminarea tarifelor de roaming pe o anumită piață ar putea duce la creșterea tarifelor naționale.

În evaluarea impactului care însoțește propunerea de regulament privind piețele de roaming cu ridicata din 15 iunie 2016, Comisia a ajuns la concluzia că, la tarifele cu ridicata maxime propuse de Comisie la momentul respectiv (0,04 EUR pe minut de apel vocal, 0,01 EUR pe SMS, 8,5 EUR pe GB de date), marea majoritate a operatorilor de telefonie mobilă nu ar fi nevoiți să facă apel la acest sistem de derogări excepționale și temporare. Comisia consideră că concluziile sale de la momentul respectiv vor fi susținute de plafoanele mai mici pentru tarifele cu ridicata pentru servicii de roaming convenite la 31 ianuarie 2017.

Citiți știrea integrală

Image credit: Q Magazine

Lansarea recomandărilor specifice de țară pentru R...
Combaterea discursului de incitare la ură în mediu...

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Știri

Caută