Apel pentru proiecte - Traduceri literare (programul Europa Creativă)

traduceri-literare

Linia de finanțare Proiecte de traduceri literare oferă sprijin pentru traducerea, publicarea și promovarea la nivel european a operelor de ficțiune.

Prin sprijinul financiar acordat proiectelor de traduceri literare, programul Europa creativă vizează sprijinirea diversității culturale și lingvistice la nivelul Uniunii Europene și al statelor participante la subprogramul Cultura, precum și promovarea circulației operelor literare de înaltă calitate la nivelul Uniunii și în afara ei, pentru ca un public cât mai larg să poată avea acces la acestea. 

Priorități:

 • sprijinirea promovării traducerilor de literatură europeană;
 • încurajarea traducerilor din limbi mai puțin utilizate2 în limbile engleză, germană, franceză și spaniolă (castiliană) deoarece aceste traduceri pot contribui la o circulație mai largă a operelor;
 • încurajarea traducerii din genuri mai puțin reprezentate, cum sunt operele destinate tinerilor (copii, adolescenți și tineri adulți), benzile desenate/romanele grafice, nuvelele sau poezia;
 • încurajarea utilizării adecvate a tehnologiilor digitale atât în distribuirea, cât și în promovarea operelor;
 • încurajarea traducerii și a promovării cărților care au câștigat Premiul Uniunii Europene pentru literatură;
 • sporirea vizibilității traducătorilor. Din acest motiv, editurile vor trebui să includă în fiecare carte tradusă o biografie a traducătorilor.
Bugetul aferent acestei linii de finanțare în perioada 2014-2020 este de aproximativ 31,8 milioane €, reprezentând aproximativ 7% din bugetul subprogramului Cultura. Bugetul total disponibil pentru licitația 2017 este estimat la 2 milioane .


Candidați eligibili:

Componenta este deschisă editurilor care, la data termenului limită pentru depunerea aplicațiilor, pot demonstra că au personalitate juridică de cel puțin 2 ani. Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.
Candidații trebuie să provină din următoarele țări:

 • statele membre UE;
 • țările candidate și potențial candidate la UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia);
 • țările din Spațiul Economic European (Islanda, Norvegia);
 • țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, care au semnat acorduri de participare la program: Georgia, Moldova, Ucraina.

Atenție! Pentru lista actualizată a țărilor eligibile, vă rugăm consultați în permanență pagina Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Limbi eligibile:

 • limbile sursă și țintă trebuie să fie recunoscute oficial într-una dintre categoriile de țări eligibile menționate mai sus;
 • sunt acceptate traducerile din latină și din greaca veche în limbile recunoscute oficial în statele menționate anterior;
 • limba țintă trebuie să fie limba maternă a traducătorului (cu excepția limbilor mai puțin vorbite, dacă editura furnizează suficiente explicații);
 • traducerea literaturii naționale dintr-o limbă oficială într-o altă limbă oficială a aceleiași țări nu este eligibilă.
Opere eligibile:
 • lucrările care urmează a fi traduse și promovate trebuie să fie opere de ficțiune, cu o valoare literară ridicată, indiferent de genul literar (romane, nuvele, piese de teatru, poezii, benzi desenate și cărți de ficțiune pentru copii). Lucrările de non-ficțiune nu sunt eligibile;
 • lucrările de ficțiune trebuie să fi fost publicate anterior;
 • lucrările originale de ficțiune trebuie să fie scrise de autori care sunt cetățeni sau rezidenți într-una dintre categoriile de țările eligibile, cu excepția operelor scrise în latină și greaca veche;
 • lucrările de ficțiune nu trebuie să fi fost traduse în limba țintă, cu excepția cazului în care o nouă traducere corespunde unei nevoi clar evaluate și au trecut 50 de ani de la ultima traducere. În acest caz, se va explica impactul așteptat asupra noilor cititori și se va justifica necesitatea unei noi traduceri în acea limbă țintă.

Exemple de activități eligibile:
 • traducerea și publicarea operelor de ficțiune cu o valoare literară ridicată, indiferent de genul literar;
 • traducerea de fragmente ale operelor de ficțiune traduse anterior pentru cataloagele editurilor, în scopul promovării vânzării drepturilor acestora, atât în Europa cât și în afara ei;
 • evenimentele speciale și de marketing / distribuție organizate pentru promovarea lucrărilor de ficțiune traduse în interiorul și în afara Uniunii Europene, inclusiv instrumentele digitale de promovare și promovarea autorilor la târgurile de carte și festivalurile literare.

Proiecte eligibile:

 • valoarea maximă a grantului: 100.000 € (maximum 50% din bugetul total eligibil);
 • durata maximă de doi ani;
 • vizează traducerea și promovarea unui pachet de 3-10 opere de ficțiune eligibile din și în limbi eligibile;
 • se bazează pe o strategie de traducere, de publicare, de distribuire și de promovare a operelor de ficțiune traduse.


Criterii de atribuire

Relevanță (40 puncte)
Evaluează modalitatea prin care proiectul va contribui la circulația transnațională a operelor literare europene și la sporirea accesului la acestea.

Calitatea conținutului și a activităților (25 puncte)
Evaluează modalitatea de punere în aplicare a proiectului (calitatea operelor care urmează să fie traduse, experiența personalului responsabil de realizarea proiectelor și modalitățile de lucru).

Promovarea și comunicarea pachetului de opere traduse (20 puncte)
Evaluează modalitatea de abordare a promovării operelor de ficțiune traduse în Europa și în afara acesteia.

Câștigătorii Premiului Uniunii Europene pentru literatură (15 puncte)
Se vor acorda automat puncte pentru fiecare carte (cel mult 5 cărți, maximum 10 cărți pe pachet) pentru care autorul a câștigat Premiul Uniunii Europene pentru literatură, până la maximum 15 puncte.

Calendarul proiectelor de traduceri literare 2017

Proceduri de plată:

 • 70% din valoarea grantului, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului;
 • 30% după aprobarea raportului final.


Aspecte importante:

 • Se încurajează: traducerile din limbi mai puțin utilizate în engleză, germană, franceză și spaniolă; traducerea și promovarea autorilor care au câștigat Premiul UE pentru Literatură; sporirea vizibilității traducătorilor, inclusiv prin includerea unei biografii a traducătorului / traducătorilor în cărțile traduse.
 • Proiectele trebuie să includă utilizarea adecvată a tehnologiilor digitale în strategia de distribuție și promovare a cărților și să contribuie la creșterea și diversificarea publicului pentru literatura europeană.
 • Este eligibilă și publicarea de antologii, colecții de texte, e-books și audio books.
 • Maximum 30% din buget poate fi alocat unor cheltuieli în legătură cu activități în țări terțe (care nu se regăsesc în lista țărilor eligibile pentru anul aferent apelului la proiecte).
 • Se pot traduce și autori naționali în alte limbi eligibile cu condiția ca distribuția cărților traduse să se realizeze în afara țării unde editura își are sediul.
 • Costurile cu drepturile de traducere nu sunt eligibile.


Materiale-suport pentru conceperea și implementarea proiectelor de traduceri literare:


Sursă: Punctul de contact Europa Creativă

Image credit:  Filiala București – Traduceri Literare (FITRALIT) a Uniunii Scriitorilor din România (USR)

Viitorul fondurilor europene structurale și de inv...
Consultare publică privind inițiativa cetățenească...

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Apeluri