Căutare de parteneri din Slovenia - M2.3 Proiecte ale OSC

Căutare de parteneri din Slovenia - M2.3 Proiecte ale OSC

Liceul din Domžale (Slovenia) caută parteneri pentru un proiect la Măsura 2.3 Proiecte ale societății civile ce va fi depus la următorul termen limită din 1 martie 2017. 

Proiectul are drept temă imigrația și problemele legate de integrare, xenofobie etc. Mai multe informații în documentul atașat. 

Posibilii parteneri interesaţi de cooperare (instituții de învățământ și ONG care se ocupă de adolescenții cu atenție pe: drepturile omului, imigranți, refugiați, tineret, educație) sunt rugaţi să contacteze direct persoana indicată, în timp util.

Image credit: James Eaton

doc
File Name: Partner-search-Srednja-ola-Domale-2017_Sloveni_20161120-092005_1.doc
File Size: 80 kb
Download File
E-Buletin de informare 11/2016
Căutare de parteneri din Spania - M2.2 Rețele de o...

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Apeluri