Înființarea unei Autorități Europene a Muncii (AEM) și protecție socială pentru liber-profesioniști

Cover-echitate

Prin propunerea Comisiei Europene de inființare a unei Autorități Europene a Muncii (AEM), această agenție descentralizată a UE ar trebui să devină operațională în 2019, după încheierea procesului legislativ de constituire. In scopul facilitării înființării Autorității, Comisia instituie de asemenea un grup consultativ, care se va ocupa de aspectele practice ale activității acesteia care vizează:

  1. furnizarea de informații despre oportunitățile de lucru, ucenicie, recrutare și formare, precum și despre programele de mobilitate, pentru cetățeni și companii și acordarea de îndrumări referitoare la drepturi și obligații legate de viața, munca și/sau funcționarea într-un alt stat membru;
  2. sprijinirea cooperării dintre autoritățile naționale în context transfrontalier și garantarea respectării fără dificultăți și în mod eficient a normelor UE care protejează și reglementează mobilitatea;
  3. furnizarea de oportunități de mediere și facilitarea găsirii de soluții în cazul litigiilor transfrontaliere.

Propunerea de recomandare a Consiliului privind accesul la protecție socială pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă are în vedere următoarele aspecte:

eliminarea disparităților formale în materie de protecție socială;

oferirea unei protecții sociale efective și adecvate;

facilitarea transferului drepturilor de asigurări sociale de la un loc de muncă la altul;

oferirea de informații transparente despre drepturile și obligațiile în materie de asigurări sociale salariaților și lucrătorilor independenți.

Comisia și-a prezentat și viziunea referitoare la monitorizarea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, prin examinarea priorităților acestuia în cadrul ciclului anual al Semestrului european. De asemenea, ea a prezentat un document de lucru ce recapitulează cadrul juridic pentru fiecare din principiile Pilonului.

Pachetul de inițiative va fi prezentat de Comisie miniștrilor pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale în cadrul reuniunii Consiliului din 15 martie, de la Bruxelles. Totodată, la Consiliul European din 22 și 23 martie 2018, șefii de state și de guverne vor repune în discuție implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.

Sursă și credit imagine: Reprezentanța Comisiei Europene în România 

Fonduri pentru reforme structurale în 2018
Pentru români, viitorul Europei sună bine

Europe Direct Bacău on Facebook

Arhivă Știri

Caută