Infografice - Monitorul orașelor culturale și creative 2017

Monitorul orașelor culturale și creative este rezultatul unui proiect de cercetare care a cuprins 168 de orașe din 30 de țări europene (UE28, plus Norvegia și Elveția). Elaborat de serviciul științific intern al Comisiei Europene, respectiv Centrul Comun de Cercetare (JRC), Monitorul orașelor culturale și creative va ajuta factorii de decizie politică și sectoarele culturale și creative să identifice punctele forte de la nivel local și domeniile în care pot fi aduse îmbunătățiri, precum și să învețe de la orașe comparabile.

Acesta este disponibil sub forma unui instrument interactiv care permite utilizatorilor să efectueze căutări în cadrul orașelor selectate, precum și în cadrul unei game largi de informații cantitative și calitative privind performanța acestora.

Se preconizează ca Monitorul să fie actualizat o dată la doi ani pentru a rămâne solid din punct de vedere conceptual și la nivelul tuturor țărilor, orașelor și perioadelor, precum și pentru a surprinde evoluția orașelor. (Sursa: Comisia Europeană)

Continue reading
0
  1062 Hits

Infografice - Monitorul educației și formării 2017

Monitorul educației și formării este publicația anuală de referință a Comisiei în domeniul educației și formării în UE. Prezentând comparații la scară internațională și analize de țară, Monitorul educației și formării alimentează dezbaterea pe teme prioritare pentru educație și formare și contribuie la discuțiile legate de reformarea sistemelor naționale de învățământ. Versiunea integrală în limba română poate fi consultată aici.

Continue reading
0
  1055 Hits