rescEU - Mecanismul de protecție civilă al UE

resc-eu

 Țările Uniunii Europene devin din ce în ce mai vulnerabile la dezastre, cum ar fi inundațiile, cutremurele, incendiile forestiere etc. În anul 2017, în urma celor peste 200 de pierderi de vieți omenești cauzate de catastrofele naturale, Comisia Europeană introdus un nou sistem european numit rescEU, pentru a permite gestionarea cât mai eficientă a acestora.

Comisia Europeană, prin intermediul rescEU, asigură aprovizionarea cu avioane și pompe de apă speciale pentru stingerea incendiilor de vegetație, realizarea operațiunilor de căutare și salvare urbane, crearea de spitale de campanie cu echipe medicale de urgență etc. De asemenea, Uniunea Europeană garantează că finanțarea pentru intervenția în caz de urgență acoperă costurile privind adaptarea, repararea și transportul resurselor disponibile ale țărilor membre, făcând parte din Rezerva Europeană de Protecție Civilă.

Experții în mediu estimează faptul că schimbările climatice (cum ar fi condițiile de vreme extremă) vor potența efectele negative ale dezastrelor. Pentru a asigura prevenirea si a ajuta statele care sunt deja victime ale acestor catastrofe, programul rescEU a fost reînnoit în martie 2019 cu o rezervă care le poate sta la dispoziție în orice moment de criză. Rolul Rezervei europene de protecție civilă este de a îmbunătăți capacitățile operaționale și de răspuns a statelor membre înaintea declanșării unui dezastru. Uniunea Europeană, cu ajutorul Rețelei de Cunoștințe pentru Protecția Civilă creează o platformă în cadrul căreia experții în protecția civilă și personalul care gestionează situațiile de criză pot realiza schimburi de bune practici și lecții învățate din experiențele anterioare.

Terorismul este o amenințare la adresa securității și drepturilor cetățenilor europeni. Lupta împotriva terorismului este o prioritate pentru UE, precum și pentru partenerii săi internaționali. Strategia Uniunii Europene pentru combaterea terorismului include patru obiective: prevenire, protecție, urmărire, răspuns. În acest sens, Comisia Europeană a creat Rețeaua de Sensibilizare a Radicalizării (RSR) care sprijină eforturile statelor membre pentru prevenirea radicalizării violente și a recrutării de persoane pentru a comite atacuri teroriste. Obiectivul rețelei este de a combate acțiunile teroriste, cum ar fi diseminarea propagandei extremiste prin intermediul internetului și a rețelelor sociale. Al doilea obiectiv al strategiei UE se referă laprotejarea cetățenilor și la scăderea vulnerabilității acestora la atacurile teroriste. Măsurile care sprijină acest demers vizează: îmbunătățirea securității la frontierele externe, sporirea siguranței în ceea ce privește transporturile, reducerea vulnerabilității infrastructurilor critice etc. A treia prioritate a strategiei UE este de a combate capacitatea de planificare și organizare a acțiunilor teroriștilor și predarea acestora autorităților. Acest lucru se poate realiza prin acțiuni concrete cum sunt combaterea finanțării terorismului și înlăturarea mijloacelor de sprijin și comunicare a teroriștilor. Ultimul obiectiv al strategiei UE se bazează pe modul de gestionare a unui atac terrorist și acesta implică: împărtășirea de bune practici pentru a sprijini victimele terorismului, revizuirea și îmbunătățirea mecanismului de protecție civilă etc.

In contextual pandemiei de COVID-19, Comisia Europeană a decis să creeze o rezervă strategică rescEU de echipamente medicale. Comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, a declarat: „UE ia măsuri pentru a le furniza statelor membre mai multe echipamente. Instituim o rezervă rescEU pentru a obține rapid materialele necesare pentru combaterea coronavirusului. Aceasta va fi utilizată pentru a sprijini statele membre care se confruntă cu o penurie de echipamente necesare pentru tratarea pacienților infectați, pentru a proteja lucrătorii din domeniul sănătății și pentru a contribui la încetinirea răspândirii virusului. Intenționăm să trecem de îndată la acțiune."

Surse:

Re-open EU și protejarea călătoriilor de vacanță î...
Reducerea diferențelor în securitate socială: pres...