Platforma deschisă de date urbane – nou instrument pentru dezvoltarea orașelor

Platforma deschisă de date urbane – nou instrument pentru dezvoltarea orașelor

Orașele europene beneficiează de sprijin pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare regională și urbană ale Uniunii Europene. Agenda urbană aduce laolaltă toate părțile interesate din rândul autorităților municipale, regionale, naționale și europene pentru îmbunătățirea constantă a politicilor relevante. Astfel, orașele se pot folosi de experiențele altor municipalități în dezvoltarea de politici, atragerea fondurilor europene și implementarea proiectelor, prin intermediul noii platforme deschise de date urbane, care permite accesul la informații despre dinamica populației, dezvoltare economică și urbană, transport și accesibilitate, mediu și afaceri sociale.

Pe pagina platformei dedicate Agendei urbane se află are o serie de teme prioritare, cum ar fi calitatea aerului în orașe, adaptarea la schimbările climatice, tranziția energetică și cea digitală a orașelor europene, mobilitatea urbană sau integrarea migranților și a refugiaților în zonele urbane.

Inclusiv seria de instrumente puse la dispoziția autorităților, de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională și urbană, acestea incluzând și asistența necesară implementării unor astfel de proiecte. Prin Fondul european de investiții strategice, fondurile structurale și de investiții europene, programul Orizont 2020, programul LIFE, programul pentru Acțiuni urbane inovatoare, Portalul european pentru proiecte de investiții sau Platforma europeană de consiliere în materie de investiții, autoritățile pot obține atât finanțări, cât și informații prețioase referitoare la implementarea proiectelor care contribuie la materializarea Agendei urbane.

Mai multe detalii aici.

Episodul 2: ERASMUS! Dar după?
Disponibilitate de parteneriat din Lituania pe pro...