×

Warning

Error loading component: com_easysocial, Component not found.
Error loading component: com_easydiscuss, Component not found.

Reducerea diferențelor in securitate socială: prestațiile familiale și protecția copilului în țările UE

protectia-copilului

Reducerea diferențelor in securitate socială este o problemă importantă cu care toate țările se confruntă la un anumit nivel (nu numai cele din UE).  Copiii care cresc în sărăcie rămân adesea în sărăcie toată viața. Acest lucru are un impact negativ semnificativ în educație și sănătate. Pe termen lung, acei copii cresc și au la randul lor copii ei înșiși, iar acei copii sunt adesea puși în aceeași situație ca părinții lor, creând un cerc vicios.

Încercarea de a rezolva această problemă socială majoră prezintă unele dificultăți, deoarece fiecare stat membru are propriile politici și standarde de viață. Ceea ce poate face UE este să impună câteva recomandări și programe care să ghideze și să ajute statele membre să abordeze această problemă in mod unitar. Un exemplu il reprezintă recomandările reunite sub tittlul Investiția în Copii: Întreruperea Ciclului de Reproducere a Dezavantajelor, ca parte a Pachetului privind investițiile sociale pentru creștere și coeziune (SIP)Aceste recomandări urmăresc să ofere țărilor UE îndrumări cu privire la modul de combatere a sărăciei copiilor și să promoveze bunăstarea copiilor, precum și să găsească modalități comune de a face față acestor provocări. Beneficiile familiei sunt acoperite și în recomandări, deoarece copiii sunt minori și fac parte dintr-o familie. Dacă ajuți familia, copiii vor beneficia și ei.

Recomandarea sus menționată solicită o abordare din perspectiva drepturilor copiilor și strategii integrate bazate pe trei piloni:

1. Accesul la resurse adecvate pentru reducerea sărăciei veniturilor și a lipsurilor materiale prin:

- susținerea participării părinților pe piața muncii și asigurarea faptului că munca acestora „merită efortul";

- asigurarea unui nivel de trai adecvat printr-o combinație de prestații pentru copii și familie, care să poată fi redistribuite în funcție de grupurile de venituri, dar să evite capcanele inactivității și stigmatizarea.

2. Accesul la servicii de calitate accesibile financiar pentru a spori șansele copiilor în viață și a le îmbunătăți dezvoltarea prin:

- îmbunătățirea accesului la educație timpurie și servicii de îngrijire accesibile financiar, cu scopul de a reduce inegalitățile la vârste mici;

- creșterea impactului sistemelor educaționale asupra șanselor egale, asigurându-le tuturor copiilor o educație incluzivă și de bună calitate;

- îmbunătățirea capacității de răspuns a sistemelor de sănătate la nevoile copiilor defavorizați;

- asigurarea unor locuințe și a unui mediu de viață sigur și adecvat pentru copii;

- sporirea sprijinului pentru familii și a calității serviciilor de îngrijire alternative.

3. Dreptul de participare al copiilor prin:

- sprijinirea participării tuturor copiilor la jocuri, activități recreaționale, sport și activități culturale - oportunități de învățare informale în afara contextului școlar;

- instituirea unor mecanisme care să promoveze participarea copiilor la luarea deciziilor care le afectează viața.

În plus, Comisia solicită dezvoltarea mecanismelor de guvernanță, punere în aplicare și monitorizare prin:

- consolidarea sinergiilor între sectoare;

- intensificarea elaborării bazate pe fapte a politicilor și a inovațiilor în domeniul politicii sociale.

În final, recomandarea accentuează necesitatea exploatării pe deplin a instrumentelor relevante ale UE prin:

- mobilizarea gamei de instrumente și indicatori disponibili în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru a da un nou elan eforturilor comune de rezolvare a problemei sărăciei și a excluziunii sociale a copiilor, și

- utilizarea adecvată a posibilităților oferite de instrumentele financiare ale UE pentru sprijinirea priorităților politice descrise mai sus. 

Surse: 

https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/eurostat-cel-mai-semnificativ-procentaj-din-cheltuielile-guvernamentale-in-ue-a-fost-alocat-protectiei-sociale-a4642/

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_en

Autor: Narcis Ilie, masterand LEPC II, voluntar Europe Direct Bacau

Campania STĂ ÎN PUTEREA TA SĂ FACI CEVA! la Facult...
CONFERINȚA REGIONALĂ ONLINE „Turismul Regiunii Nor...

ED Bacău pe Facebook

Caută

Calendar

Wait a minute, while we are rendering the calendar