Tinerii români vor putea beneficia de programe de internship plătit

internship

 Legea internshipului recent promulgată de Preşedintele Klaus Iohannis permite firmelor şi instituţiilor publice să încheie contracte de internship cu tineri care au împlinit vârsta de 16 ani.

Condiții pentru beneficiarii programelor de internship

  • Tinerii în vârstă de cel puţin 16 ani vor putea participa la programe de internship plătite la firme private sau instituţii publice, pe perioade de cel mult şase luni.
  • Activitatea unui intern, încadrat în baza unui contract de internship, este de maximum 6 ore pe zi, în regim de maximum 30 de ore pe săptămână, timp de 5 zile, urmate de două zile consecutive de repaus. Este interzisă efectuarea de ore suplimentare pe durata programului de internship.
  • „Internul sau beneficiarul programului de internship are dreptul la o indemnizaţie lunară netă de internship, din partea organizaţiei gazdă. Indemnizaţia de internship va fi cel puţin egală cu 50% din echivalentul salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată.
  • Internul va primi, la finalul programului, un certificat de internship. Pe perioada derulării programului de internship organizaţia gazdă are obligaţia asigurării în sistemul asigurărilor de sănătate a internului care nu are calitatea de asigurat şi a plăţii contribuţiei aferente.

Condiții pentru organizațiile care oferă programe de internship

  • Organizaţia-gazdă poate încheia, în mod simultan, contracte de internship pe parcursul unui an calendaristic, pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total de angajaţi.
  • Persoanele juridice care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract de muncă cu persoana care a desfăşurat programul de internship, primesc, la cerere, din partea statului, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o primă de promovare a angajării echivalentă cu 4.586 lei per angajat (sumă calculată la cursul Băncii Naţionale a României de la data efectuării plăţii), după îndeplinirea obligaţiei de menţinere a raporturilor de muncă cu acesta pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 24 de luni. Sursă
Cerere de propuneri de proiecte pentru Corpul Euro...
Şcoala de vară „Strategii de comunicare mediatică ...