Planul UE pentru dezvoltare durabilă

Planul UE pentru dezvoltare durabilă

Comisia Europeană a prezentat, în 22 noiembrie, noua sa abordare strategică pentru realizarea dezvoltării durabile în Europa și în întreaga lume. Documentul prevede stabilirea următorilor pași pentru un viitor durabil al Europei, în baza celor zece priorități ale Comisiei: un nou consens european privind dezvoltarea statelor membre și un nou parteneriat cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific (ACP), după expirarea Acordului de parteneriat de la Cotonou, în 2020.

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat: „Pentru a construi, în beneficiul tuturor, un viitor pentru copii și pentru planeta noastră, transformăm obiectivele de dezvoltare durabilă și sustenabilitate într-un principiu călăuzitor pentru întreaga noastră activitate. Punerea în aplicare a Agendei 2030 a ONU este un angajament comun și este nevoie de contribuția și de cooperarea tuturor, inclusiv a statelor membre și a societății civile în ansamblul ei."

Principalele elemente din noua abordare strategică a Comisiei sunt:

  • Un nou consens european privind dezvoltarea statelor membre;
  • integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii europene și în prioritățile actuale ale Comisiei;
  • lansarea reflecției privind dezvoltarea viziunii europene pe termen lung și focalizarea politicilor sectoriale după 2020;
  • adaptarea politicilor existente, cât și a celor noi, în jurul celor cei trei piloni ai dezvoltării durabile: social, de mediu și economic;
  • lansarea unei platforme deschise pentru monitorizarea și împărtășirea celor mai bune practici cu privire la punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă în toate sectoarele;
  • Începând din 2017, raportarea periodică a progreselor înregistrate de UE în direcția punerii în aplicare a Agendei 2030.

Linkuri utile

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă

MEMO / 16/3886: Pașii următori pentru un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru dezvoltare durabilă: Întrebări și răspunsuri

MEMO/16/3885: Către un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, Zona Caraibilor și Pacific după 2020

MEMO/16/3884: Propunere pentru un nou Consens european privind dezvoltarea

Comunicare referitoare la pașii de urmat pentru un viitor durabil al Europei

Comunicare privind un parteneriat reînnoit cu țările din Africa, Caraibe și Pacific (ACP)

Comunicare referitoare la un nou consens european privind dezvoltarea

Document de lucru privind acțiunea europeană pentru durabilitate

Document de lucru privind un parteneriat reînnoit cu țările ACP (evaluarea impactului)

Raport de sinteză al consultării publice privind un parteneriat reînnoit cu țările ACP

Document de lucru referitor la Consensul european privind dezvoltarea (Evaluarea Consensului din 2005)

Sinopsisul documentului de lucru: Raport privind consultarea cu privire la noul Consensul european de dezvoltare

Raportul Eurostat privind durabilitatea

Punerea în aplicare a obiectivelor UE de dezvoltare durabilă (SDG)

„Cine sunt EU – cetățeanul digital ?”
Comisia Europeană dedică anul 2017 eliminării viol...